WCAG WCAG WCAG  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dzierzążnia
Menu podmiotowe
Urząd Gminy Dzierzążnia
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne Gminy
Rada Gminy w Dzierzążni VII kadencji
VII kadencja Rady Gminy 2014-2018- Uchwały Rady Gminy
VII kadencja Rady Gminy 2014-2018- protokoły, porządki obrad
VI kadencja Rady Gminy 2010-2014- Uchwały Rady Gminy
VI kadencja Rady Gminy 2010-2014- protokoły, porządki obrad
V kadencja Rady Gminy 2006-2010- Uchwały Rady Gminy
V kadencja Rady Gminy 2006-2010 - protokoły, porządki obrad
Uchwały Rady Gminy IV kadencji
Referat Finansowy
Referat do spraw oświaty
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Samodzielne Stanowiska Pracy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Wójt Gminy Dzierzążnia
Menu przedmiotowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w referacie organizacyjnym Urzędu Gminy
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
stanowiska dotyczace popracia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego
Wybory uzupełniajace do Rady Gminy w Dzierzążni
Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25.10.2015 roku
referendum ogólnokrajowe zarządzone na 6 września 2015 roku
Wybory ławników na kadencję 2016-2019
Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2015 roku
wybory samorządowe 16 listopad 2014 roku
konsultacje społeczne
Zarządzenia Wójta Gminy 2018 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2017 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2016 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2015 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2014 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2013 rok
Zarządzenia Wojta Gminy 2012 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2011 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2010 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2009 rok
Zarządzenia Kierownika Urzędu 2008 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2008 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2007 rok
Zarządzenia Kierownika Urzędu 2007 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2006 rok
Zarządzenia Kierownika Urzędu - 2006 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2005 rok
Zarządzenia Kierownika Urzędu - 2005 rok
Budżet na 2018 rok
sprawozdania finansowe RB
zezwolenia i koncesje
Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku
Obwieszczenia
organizacje pozarządowe
Programy Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2004-2013
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2016 rok
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2015 rok
Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 rok
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 2014-2018
Pierwsze oświadczenie majątkowe Wójta Gminy VII kadencji 2014-2018
oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2010-2014
oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na koniec kadencji 2010-2014
Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 rok
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2013 rok
Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 rok
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2012 rok
Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 rok
oświadczenia majątkowe kierowników jed. organizacyjnych, Skarbnika, Sekretarza i Wójta Gminy za 2011 rok
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2010-2014
Pierwsze oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencji 2010-2014
oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2006-2010
oświadczenie majątkowe Wójta na koniec kadencji 2006-2010
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych V kadencji Rady Gminy w Dzierzążni
Informacje o ochronie środowiska
Ochrona p/pożarowa na terenie gminy
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dzierzążni
Informacje o strukturze informacyjnej gminy
Kompetencje
Majątek Gminy
Zasady Funkcjonowania Organów Gminy i Ich Jednostek Organizacyjnych
przetargi do 30 000 euro
Inne Informacje
Przetargi
Stan spraw
Wykaz danych o środowisku
Archiwum - wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP
Liczba odsłon: [655950]