logo bip
WCAG WCAG WCAG  

 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dzierzążnia

Menu podmiotowe

Urząd Gminy Dzierzążnia
Wójt Gminy Dzierzążnia
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne Gminy
Rada Gminy w Dzierzążni VIII kadencji
VIII kadencja Rady Gminy 2018-2023- Uchwały Rady Gminy
VIII kadencja Rady Gminy 2018-2023- protokoły, porządki obrad
VII kadencja Rady Gminy 2014-2018- Uchwały Rady Gminy
VII kadencja Rady Gminy 2014-2018- protokoły, porządki obrad
VI kadencja Rady Gminy 2010-2014- Uchwały Rady Gminy
VI kadencja Rady Gminy 2010-2014- protokoły, porządki obrad
V kadencja Rady Gminy 2006-2010- Uchwały Rady Gminy
V kadencja Rady Gminy 2006-2010 - protokoły, porządki obrad
Uchwały Rady Gminy IV kadencji
Referat Finansowy
Referat do spraw oświaty
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Samodzielne Stanowiska Pracy

Menu przedmiotowe

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 roku
ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny
ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Klubu Senior+
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. zobowiązań podatkowych w referacie finansowym
ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko do spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz gospodarki odpadami i ochrony środowiska
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. płac i księgowości w referacie finansowym
ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni
RAPORTY
OBWIESZCZENIE_PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE_DYR_ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE
stanowiska dotyczace popracia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego
konsultacje społeczne
PETYCJE
Zarządzenia Wójta Gminy 2020 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2019 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2018 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2017 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2016 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2015 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2014 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2013 rok
Zarządzenia Wojta Gminy 2012 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2011 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2010 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2009 rok
Zarządzenia Kierownika Urzędu 2008 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2008 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2007 rok
Zarządzenia Kierownika Urzędu 2007 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2006 rok
Zarządzenia Kierownika Urzędu - 2006 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2005 rok
Zarządzenia Kierownika Urzędu - 2005 rok
sprawozdania finansowe - BILANSE
sprawozdania finansowe RB
Budżet na 2020 rok
zezwolenia i koncesje
Podatki i opłaty lokalne w 2020 roku
Obwieszczenia
organizacje pozarządowe
Programy Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2004-2013
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni złożone w ciągu 30 dni od dnia powołania na stanowisko
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni złożone w ciągu 30 dni od dnia powołania na stanowisko
Oświadczenie majątkowe Skarbnik Gminy złożone w ciągu 30 dni od dnia powołania na stanowisko
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Szkół złożone w ciągu 30 dni od dnia powołania na stanowisko
Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 rok
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 rok
Pierwsze oświadczenia majątkowe Wójta Gminy i Sekretarza Gminy VIII kadencji 2018-2023
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2014-2018
oświadzcenia majątkowe Wójta na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2016 rok
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2015 rok
Informacje o ochronie środowiska
Ochrona p/pożarowa na terenie gminy
Informacje o strukturze informacyjnej gminy
Kompetencje
Majątek Gminy
Zasady Funkcjonowania Organów Gminy i Ich Jednostek Organizacyjnych
przetargi do 30 000 euro

Inne Informacje

Przetargi
Stan spraw
Wykaz danych o środowisku
Archiwum - wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP
Liczba odsłon: [1205519]