logo bip
WCAG WCAG WCAG  

 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dzierzążnia

Menu podmiotowe

Urząd Gminy Dzierzążnia
Wójt Gminy Dzierzążnia
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne Gminy
Rada Gminy w Dzierzążni VIII kadencji
VIII kadencja Rady Gminy 2018-2023- Uchwały Rady Gminy
VIII kadencja Rady Gminy 2018-2023- protokoły, porządki obrad
VII kadencja Rady Gminy 2014-2018- Uchwały Rady Gminy
VII kadencja Rady Gminy 2014-2018- protokoły, porządki obrad
VI kadencja Rady Gminy 2010-2014- Uchwały Rady Gminy
VI kadencja Rady Gminy 2010-2014- protokoły, porządki obrad
V kadencja Rady Gminy 2006-2010- Uchwały Rady Gminy
V kadencja Rady Gminy 2006-2010 - protokoły, porządki obrad
Uchwały Rady Gminy IV kadencji
Referat Finansowy
Referat do spraw oświaty
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Samodzielne Stanowiska Pracy

Menu przedmiotowe

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13.10.2019 roku
wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 roku
RAPORTY
ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
ogloszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w GOPS w Dzierzążni
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w referacie finansowym
Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 21 października 2018 roku
Wybory ławników na kadencję 2016-2019
stanowiska dotyczace popracia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego
OBWIESZCZENIE_PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE_DYR_ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE
referendum ogólnokrajowe zarządzone na 6 września 2015 roku
Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2015 roku
konsultacje społeczne
Zarządzenia Wójta Gminy 2019 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2018 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2017 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2016 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2015 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2014 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2013 rok
Zarządzenia Wojta Gminy 2012 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2011 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2010 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2009 rok
Zarządzenia Kierownika Urzędu 2008 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2008 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2007 rok
Zarządzenia Kierownika Urzędu 2007 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2006 rok
Zarządzenia Kierownika Urzędu - 2006 rok
Zarządzenia Wójta Gminy 2005 rok
Zarządzenia Kierownika Urzędu - 2005 rok
sprawozdania finansowe - BILANSE
sprawozdania finansowe RB
Budżet na 2019 rok
zezwolenia i koncesje
Podatki i opłaty lokalne w 2019 roku
Obwieszczenia
organizacje pozarządowe
Programy Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2004-2013
Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 rok
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 rok
Pierwsze oświadczenia majątkowe Wójta Gminy i Sekretarza Gminy VIII kadencji 2018-2023
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2014-2018
oświadzcenia majątkowe Wójta na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2016 rok
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2015 rok
Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 rok
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 2014-2018
Pierwsze oświadczenie majątkowe Wójta Gminy VII kadencji 2014-2018
oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2010-2014
oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na koniec kadencji 2010-2014
Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 rok
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2013 rok
Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 rok
Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych za 2012 rok
Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 rok
oświadczenia majątkowe kierowników jed. organizacyjnych, Skarbnika, Sekretarza i Wójta Gminy za 2011 rok
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2010-2014
Pierwsze oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencji 2010-2014
oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2006-2010
oświadczenie majątkowe Wójta na koniec kadencji 2006-2010
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych V kadencji Rady Gminy w Dzierzążni
Informacje o ochronie środowiska
Ochrona p/pożarowa na terenie gminy
Informacje o strukturze informacyjnej gminy
Kompetencje
Majątek Gminy
Zasady Funkcjonowania Organów Gminy i Ich Jednostek Organizacyjnych
przetargi do 30 000 euro

Inne Informacje

Przetargi
Stan spraw
Wykaz danych o środowisku
Archiwum - wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP
Liczba odsłon: [944190]