PFŚ 6220.7.7.2016                              Dzierzążnia dnia   31.10.2016r.

 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Warszawie

00-015 Warszawa

ul. Henryka  Sienkiewicza 3

 

 dotyczy: uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

 

 W związku z przeprowadzona oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie art. 77 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) zwracam się z prośba o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia:

 
 

„Budowie ujęcia wód podziemnych wraz z rurociągami dla potrzeb nawodnień rolniczych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Nowe Kucice”

 

         Nadmieniam , iż przedsięwzięcie to jest  wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 70 i 88 lid. 4 rozporządzenia  z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (  Dz. U z 2016,   poz. 71)  i zalicza się  jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania  na środowisko.                                                                                                                                                              

                                           Wójt Gminy

                                            mgr inż. Witold Pająk

 

                                                                                                      

 Otrzymują;

1.     Adresat

2.     Strony postępowania wg. załącznika

3.     Aa.

  

PFŚ 6220.7.8.2016                        Dzierzążnia dnia  31.10.2016r.

 

           Państwowy Powiatowy

            Inspektor Sanitarny

        09-100 Płońsk

        ul. Sienkiewicza 7

 

 
 dotyczy: uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

 

 

W związku z przeprowadzona oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie art. 77 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) zwracam się z prośba o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia:

 

„Budowie ujęcia wód podziemnych wraz z rurociągami dla potrzeb nawodnień rolniczych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Nowe Kucice”

 

         Nadmieniam , iż przedsięwzięcie to jest  wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 70  i 88 lid. 4 rozporządzenia  z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (  Dz. U z 2016,  poz. 71)  i zalicza się  jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania  na środowisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy

                                          mgr inż. Witold Pająk                             
 

 

Otrzymują;

1.     Adresat

2.     Strony postępowania wg. załącznika

3.     Aa.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kruszewska Maria
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-31 09:12:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Kruszewska Maria
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-31 09:12:32
  • Liczba odsłon: 830
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278488]

przewiń do góry