Dzierzążnia,dn.2003.11.26

Pan(i) .................................................................

zam. ...........................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, póz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję IX Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy w Dzierzążni z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia cen skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2004 rok.

6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2004 rok

7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 rok.

9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sieklukach.

10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia Regulaminu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy.

Obrady IX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 5 grudnia 2003 roku o godzinie 9°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-02 14:59:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-12-02 14:59:09
  • Liczba odsłon: 988
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174379]

przewiń do góry