Uchwała Nr 4/I/2006

 Rady Gminy w Dzierzążni

 z dnia 27 listopada 2006 roku

 w sprawie wyboru przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Gminy.

           

Na podstawie art 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80 poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.  Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337) i § 16 ust.2 Statutu Gminy uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr 29/IV/2003 w dniu  25 lutego 2003 roku - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje            :

                                                                        § 1

W wyniku głosowania jawnego na przewodniczących poszczególnych stałych

komisji wybrani zostali:

  1. Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji  - Jankowska Wiesława

  1. Komisja Budżetowo-Gospodarcza:

Przewodniczący Komisji  - Piórkowski Ryszard

  1. Komisja Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury:

     Przewodniczący Komisji  - Krysiewicz Zofia

  1. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska:

      Przewodniczący Komisji  - Pomianowski Jerzy

 

                                                § 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

 

                                                § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                           mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 3/I/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 27  listopada 2006 roku

 

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy

 

            Na podstawie art 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.  Nr 17 poz. 128,                Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337) i § 16 ust.2 Statutu Gminy uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr 29/IV/2003 w dniu  25 lutego 2003 roku - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

                                                        § 1

Ustala się skład osobowy poszczególnych stałych komisji Rady Gminy:

1.     Komisja Rewizyjna:

1)     Jankowska Wiesława – Przewodniczący Komisji

2)     Bartold Krzysztof - członek

3)     Traczyk Paweł - członek

4)     Turkowska Teresa - członek

 

2.     Komisja Budżetowo-Gospodarcza:

1)    Piórkowski Ryszard  - Przewodniczący Komisji

2)    Matusiak Grzegorz - członek

3)    Turkowska Teresa - członek

4)    Wróblewski Mariusz - członek

 

3.     Komisja Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury:

1)  Krysiewicz Zofia - Przewodniczący Komisji

2)  Kawecka Iwona - członek

3)  Sadkowska Renata - członek

4)  Skrzyński Dariusz - członek

 

4.    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony  

           Środowiska:

1)     Pomianowski Jerzy - Przewodniczący Komisji

2)     Braulińska-Korycka Alina - członek

3)     Matusiak Grzegorz       - członek

4)     Kosudziński Janusz          - członek

 

§ 2

Zobowiązuje się poszczególne komisje do opracowania i przedłożenia Radzie Gminy regulaminu i planu pracy komisji.

 

                                                        § 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

 

                                                        § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                       Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           mgr Agnieszka Harazińska

 

  Uchwała Nr 2/I/2006

 Rady Gminy w Dzierzążni

 z dnia 27  listopada 2006 roku

 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 

         Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167,  poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.  Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337) i § 16 ust.2 Statutu Gminy uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr 29/IV/2003 w dniu  25 lutego 2003 roku - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

                                                        § 1

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów wiceprzewodniczącym Rady Gminy został wybrany  Pan Grzegorz Matusiak.

 

                                                                        § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                  mgr Agnieszka Harazińska

 

 Uchwała Nr 1/I/2006

 Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia 27  listopada 2006 roku

 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy

 

         Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80,   poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.  Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337) i § 16 ust.2 Statutu Gminy uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr 29/IV/2003 w dniu  25 lutego 2003 roku - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

                                                        § 1

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przewodniczącym Rady Gminy została  wybrana  Pani Agnieszka Harazińska.

 

                                                                        § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                   mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-05 11:50:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-05 11:50:25
  • Liczba odsłon: 943
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174408]

przewiń do góry