Urząd Stanu Cywilnego

w DZIERZĄŻNI

09-164 Dzierzążnia

woj.mazowieckie

Kierownik USC:

mgr Bożenna Spodobalska

pok.nr.26

tel./023/ 661-59-02

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje zdarzenia,które mają miejsce na terenie gminy Dzierzążnia.Urząd jest w posiadaniu ksiąg archiwalnych należących do Parafii Rzymsko-Katolickich :Skołatowo,Gumino, Kucice .Księgi przechowywane są przez okres 100 lat a następnie przekazywane do Państwowego ARCHIWUM w Mławie.

Praca Urzędu Stanu Cywilnego oparta jest przede wszystkim o prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Do zakresu zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

- sporządzanie aktów stanu cywilnego :urodzeń,małżeństw i zgonów

- przyjmowanie zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński

- wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

- wpisywanie aktów małżeństw do ksiąg stanu cywilnego i wydawanie odpisów na podstawie dokumentów dostarczonych przez władze kościelne

- przyjmowanie oświadczeń o :

1.wstąpieniu w związek małżeński

2.wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z tego  małżeństwa

3. nadaniu nazwiska męża matki

4. powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

- wydawanie obywatelom polskim zaświadczeń o zdolności prawnej o zawarciu małżeństwa za granica.

- wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego

- dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków w aktach stanu cywilnego

- sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach :

1.transkrypcji aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

2.odtworzenia aktu,którego księgi zostały zniszczone lub zaginęły

3.skrócenia terminu wyczekiwania do zawarcia małżeństwa przed upływem miesiąca jeżeli małżeństwo zawierane będzie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

4.uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego

-sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie ,zorganizowanie uroczystości jubileuszy .

DOWODY OSOBISTE

1. Przyjmowanie i kompletowanie wniosków o wydanie dokumentów tożsamości

-po raz pierwszy

- w przypadku utracenia

-w przypadku zagubienia

- z powodu upływu terminu jego ważności

- z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza

(wezwanie o koperty osobowe z in. urzędu, akty urodzeń i małżeństw)

2. Wprowadzenie i modyfikacja danych osobowych w systemie teleinformatycznym

3. Zakładanie kopert osobowych wydanych dokumentów tożsamości

4. Prowadzenie rejestru wydanych i utraconych dokumentów tożsamości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-21 08:28:14
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-04 15:35:39
  • Liczba odsłon: 1829
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276866]

przewiń do góry