Dzierzążnia, 2010.02.16

Nr  0052/XXXII/2010

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  zwołuję  XXXII  Sesję Rady Gminy w Dzierzążni   z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 169/XXXII/2010 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skołatowo    na lata 2010-2018”

6.      Podjęcie Uchwały Nr 170/XXXII/2010 w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie placu przy kościele pw. Św. Achacjusza  w Skołatowie    w ramach  Osi 4 Leader Programu  Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

7.      Podjęcie Uchwały Nr 171/XXXII/2010  w sprawie funduszu sołeckiego

8.      Podjęcie Uchwały Nr 172/XXXII/2010 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia  na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

9.      Podjęcie Uchwały Nr 173/XXXII/2010 w sprawie przekazania przez gminę Dzierzążnia do realizacji przez gminę Płońsk zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej

10.  Podjęcie Uchwały Nr 174/XXXII/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej

11.  Podjęcie Uchwały Nr 175/XXXII/2010 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej   w Dzierzążni

12.  Podjęcie Uchwały Nr 176/XXXII/2010 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności,  do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

13.  Podjęcie Uchwały Nr 177/XXXII/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

14.  Przedłożenie przez Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni informacji dotyczącej funkcjonowania  SG ZOZ w 2010 roku.

15.  Wolne wnioski i zapytania

16.  Zamknięcie XXXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady XXXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   24  lutego  2010 roku o godzinie  13 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-12 15:26:28
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-12 15:26:28
  • Liczba odsłon: 656
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174526]

przewiń do góry