OBWIESZCZENIE_ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE_DYR_ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE Z DNIA 07 WRZEŚNIA 2020 ROKU DOT. podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Żurawianki Głównej wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kucice, gm. Dzierzążnia, istniejącym wylotem zlokalizowanym na terenie działki 93/9 obręb Nowe Kucice, gm, Dzierzążnia, pow, płoński obwieszczenie_pgw_rzeka_zurawianka.pdf
OBWIESZCZENIE_PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE_DYR_ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE Z DNIA 26 SIERPNIA 2019 ROKU DOT. WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE  ZMIANY OSTATECZNEJ DECYZJI Z DNIA  16.07.2019ROKU DOTYCZACEJ WYKONANIA
URZĄDZEŃ WODNYCH W MIEJSCOWOŚCI KUCICE dz. 20/51, 27/3, 27/4 obręb 16 PGR KUCICE-  obwieszczenie_zmiana_ostatecznej_decyzji_wykon._urzadzen_wodnych_pgr_kucice.pdf
OBWIESZCZENIE_PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE_DYR_ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE Z DNIA 05 CZERWCA 2018 ROKU DOT. WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH W MIEJSCOWOŚCI KUCICE - obwieszczenie_pgwwp.pdf


OBWIESZCZENIE_PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE_DYR_ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE Z DNIA 16 LIPCA  2018 ROKU DOT. WYDANIA DECYZJI Z DNIA 16 LIPCA 2018 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH DLA SPÓŁKI AGRARNEJ "PLON" SP. Z O.O NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH W MIEJSCOWOŚCI KUCICE -  obwieszczenie_pgwwody_polskie_nowe_kucice.pdf

OBWIESZCZENIE podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej zmiany ostatecznej decyzji z dnia 16.07.2018 r., znak WA.ZUZ.1.421.173.2018.lS wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie dotyczącej wykonania urządzeń wodnych tj. trzech otworów studziennych na terenie działek o nr ew. 20/51, 27/3, 27/4, obręb 16 — PGR-Kucice, gm. Dzierzążnia, powiat płoński, na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie nawadniania upraw systemem ciśnieniowym za pomocą deszczowni w ilości większej niż 5m 3 na dobę dla potrzeb nawadniania upraw rolniczych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Nowe Kucice, gm. Dzierzążnia, powiat płoński, w zakresie zmiany numeru działki ewidencyjnej w związku z podziałem działki o numerze ewidencyjnym 27/4: Z: „Lokalizacja urządzenia wodnego — studni nr 3 : na działce o nr ew. 27/4, obręb 0016 — PGR-Kucice, gmina Dzierzążnia, powiat płoński”,

Na: „Lokalizacja urządzenia wodnego — studni nr 3 : na działce o nr ew. 27/10, obręb 0016 — PGRKucice, gmina Dzierzążnia, powiat płoński” -  obwieszczenie_przedluzenie_terminu_zalatwienia_sprawy_studnie_kucice.pdf


OBWIESZCZENIE DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji z dnia 16.07.2018 r., znak WA.ZUZ.1.421.173.2018.IS wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie dotyczącej wykonania urządzeń wodnych tj. t rzech otworów studziennych na teren ie działek o nr ew. 20/51, 27/3, 27/4, obręb 16 — PGR-Kucice, g m. Dzierzążnia, powiat płoński, na usługę wodną w *zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie nawadniania upraw systemem ciśnieniowym za pomocą deszczowni w ilości większej niż 5m 3 na dobę dla potrzeb nawadniania upraw rolniczych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Nowe Kucice, gm. Dzierzążnia, powiat płoński, w zakresie zmiany numeru działki ewidencyjnej w związku z podziałem dziatki o numerze ewidencyjnym 27/4:

Z: „Lokalizacja urządzenia wodnego — studni nr 3 : na działce o nr ew. 27/4, obręb 0016 — PGR-Kucice, gmina Dzierzążnia, powiat płoński",

Na: „Lokalizacja urządzenia wodnego — studni nr 3 : na działce o nr ew. 27/10, obręb 0016 — PGR-Kucice, gmina Dzierzążnia, powiat płoński”. -  obwieszczenie_o_wydaniu_ostatecznej_decyzji_otwory_studzienne_pgr_kucice.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-11 12:02:59
  • Liczba odsłon: 2593
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269949]

przewiń do góry