Podatek rolny od osób fizycznych 


 Podstawa prawna:

 - ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1450),

- Uchwała Nr 360/XLIX/2023  z dnia 24 listopada 2023  roku Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 


Podatek rolny w 2024 r.: 

z ha przeliczeniowego – 182,50 zł,

z ha fizycznego -365,00 zł. 


Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy złożyć informację o gruntach  na formularzu IR-1 wraz z załącznikami.

Można również załączyć następujące dokumenty.

- akt notarialny

- umowę dzierżawy

- pisemne uzasadnienie (w przypadku korekty informacji)


Miejsce złożenia: Urząd  Gminy w Dzierzążni pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu ( pon.- pt. 8.00 - 16.00).

 
Termin i sposób załatwienia sprawy: Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierzążnia.

Uwagi

1.            Wysokość podatku rolnego jest ustalana przez organ podatkowy w drodze decyzji.

2.             Grunty klasy V i VI oraz grunty zadrzewione zakrzewione na użytkach rolnych są zwolnione z podatku rolnego – z mocy ustawy o podatku rolnym.

3.             Terminy płatności podatku rolnego od osób fizycznych określa art. 6a ust. 6 ustawy o podatku rolnym. Podatek płatny jest w 4 ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

4.            Wpłaty można dokonywać u sołtysa w terminach płatności rat lub na konto Urzędu Gminy w Dzierzążni w banku - Bank Spółdzielczy w Płońsku oddział w Dzierzążni na indywidualny numer konta wskazany w decyzji o wymiarze podatku;

5.            Obowiązek składania informacji IR dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień przewidzianych w ustawie o podatku rolnym.

 

Jednostka odpowiedzialna: Referat finansowy Urzędu Gminy w Dzierzążni, , pok.   13,  parter, tel. 023 661 59 02  wew. 41

 

 Podatek rolny od osób prawnych


Podstawa prawna:

 

  - ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1450),

- Uchwała Nr 360/XLIX/2023 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.


 

Podatek rolny w 2024 r.:

z ha przeliczeniowego – 182,50 zł,

z ha fizycznego – 365,00 zł.


 

Wymagane dokumenty

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego należy złożyć deklarację na podatek rolny od osób prawnych na formularzu DR-1 wraz z załącznikami a w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
Można również załączyć następujące dokumenty:

- akt notarialny

- umowę dzierżawy

- pisemne uzasadnienie (w przypadku korekty deklaracji)


Miejsce złożenia: Urząd  Gminy w Dzierzążni pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu (pon.- pt. 8.00 - 16.00).

 
Termin i sposób załatwienia sprawy: Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierzążnia.

Uwagi:

 1. Wysokość podatku rolnego dla osób prawnych jest określana przez podatnika w deklaracji;
 2. Grunty klasy V i VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych są zwolnione z podatku rolnego – z mocy ustawy o podatku rolnym;
 3.  Terminy płatności podatku rolnego od osób prawnych określa art. 6a ust. 8 pkt. 3 ustawy o podatku rolnym. Podatek płatny jest – bez wezwania – w 4 ratach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty;
 4.  Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Dzierzążnia w banku:  Bank Spółdzielczy w Płońsku oddział w Dzierzążni na indywidualny numer rachunku bankowego
 5.  Obowiązek składania deklaracji  DR-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień przewidzianych w ustawie o podatku rolnym.

 

Jednostka odpowiedzialna: Referat finansowy Urzędu Gminy w Dzierzążni, pok. Nr 13,             tel. 023 661 59 02  wew. 41

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-12-29 10:59:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-29 10:59:27
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-15 11:10:50
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-29 10:59:27
 • Liczba odsłon: 1559
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276849]

przewiń do góry