Zarządzenia Wójta Gminy 2017 rok  

 

1. Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie wykonywania budżetu gminy na rok 2017 -  zarzadzenie_1_2017.zip

2. Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie  upoważnienia Kierownika GOPS w Dzierzążni do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych-  zarzadzenie_nr_2_2017.docx

3. Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 23 stycznia  2017 roku w sprawie  upoważnienia pracownika GOPS w Dzierzążni do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych - zarzadzenie_nr__3__2017.docx

4. Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie   przyjęcia bilansu oraz rachunków zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za 2016 rok -  zarzadzenie_4_2017.zip

5. Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 01 marca  2017 roku w sprawie   powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- zarzadzenie_5_2017.doc

6. Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 03 marca  2017 roku w sprawie  powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego -  zarzadzenie_6_2017.doc,  zal_1_zarzadzenie_6_2017.docx
7. Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 03 marca  2017 roku w sprawie  powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego-  zarzadzenie_7_2017.doc , zal_1-zarzadzenie_7_2017.docx
8. Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 07 marca  2017 roku w sprawie  powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu-  zarzadzenie_8_2017.docx
9. Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 21 marca  2017 roku w sprawie powołania komisji w celu przejęcia i przekazania stanowiska do spraw ewidencji ludności, spraw obywatelskich i obronnych  i ochrony p/pożarowej -  zarzadzenie_9_2017.doc
10. Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 23 marca  2017 roku w sprawie   przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej biblioteki Publicznej zarzadzenie_10_2017.zip
11. Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27 kwietnia2017 roku w sprawie  zmiany uchwały budżetowej-  zarzadzenie_11_2017.zip
12. Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 maja  2017 roku w sprawie  powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia-  zarzadzenie_12_2017.doc
13. Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 09 czerwca  2017 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenie-13.2017.doc
14. Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 czerwca  2017 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów osobowych, autobusów szkolnych, pojazdów i sprzętu strażackiego -   zarzadzenie_14_2017.docx
15. Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 lipca  2017 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenie_15_2017.doc
16. Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia14 lipca  2017 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy Dzierzążnia-  zarzadzenie_16_20107.doc
17. Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 lipca  2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenie_17_2017.zip
18. Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 23 marca  2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej -  zarzadzenie_18_2017.zip
19.Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 01 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku huraganu w dniu 31 lipca 2017 roku na terenie Gminy Dzierzążnia -  zarzadenie-19.doc
20.Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 sierpnia  2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w Dzierzążni zarzadzenie_20_2017.doc
21.Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego -  zarzadzenie_21_2017.doc,   zalacznik_21_2017.docx
22.Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 sierpnia  2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego-  zarzadzenie_22_2017.doc,  zalacznik_22_2017.docx
23.Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 21 sierpnia  2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku huraganu w dniu 31 lipca 2017 roku na terenie Gminy Dzierzążnia zarzadzenie_23_2017.doc
24.Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 sierpnia  2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania  budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2017 roku- zarzadzenie_24_2017.zip
25.Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 sierpnia  2017 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych-  zarzadzenie_25_2017.doc
26.Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 września  2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej - zarzadzenie_26_2017.zip
27.Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 września  2017 roku w sprawie  sprzedaży samochodu specjalnego strażackiego marki FS Lublin typ pojazdu Żuk A15C -  zarzadzenie_sprzedaz_samochodukucice.docx
28.Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji -  zarzadzenie_28_2017.doc
29.Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia25 października 2017 roku w sprawie  powołania komisji inwentaryzacyjnej -  zarzadzenie_29_2017.doc
30.Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 listopada  2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2018-2023 -  zarzadzenie_30_2017.zip
31.Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 listopada  2017 roku w sprawie  projektu uchwały budżetowej na 2018 rok -  zarzadzenie_31_2017.zip
32.Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 15 grudnia  2017 roku w sprawie  zmiany uchwały budżetowej -  zarzadzenie_32_2017.zip
33.Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 15 grudnia  2017 roku w sprawie  ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2016 rok do odliczenia podatku VAT za 2017 rok a także określenia prewspółczynnika VAT na 2017 rok dla Urzędu Gminy Dzierzążnia - 0834_001.pdf
34.Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 18 grudnia  2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego -0833_001.pdf
35.Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu gminy w Dzierzążni oraz druków  ścisłego zarachowania -  zarzadzenie_nr_35.2017_inwestaryzacja_kasy.docx

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-07 10:06:49
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 10:16:31
  • Liczba odsłon: 3461
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269817]

przewiń do góry