Dzierzążnia, dnia 2019.03.07

Nr  ORG.0002.V.2019

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

 

 

              Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.) zwołuję V Sesję Rady Gminy w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie V Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy

3.      Wystąpienia i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 39/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

6.      Podjęcie Uchwały Nr 40/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

7.  Podjęcie Uchwały Nr 41/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty                                                          

8.    Podjęcie Uchwały Nr 42/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie wyrażenia zgody / nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

9.    Podjęcie Uchwały Nr 43/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2019 roku”

10.  Podjęcie Uchwały Nr 44/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  wyznaczenia przedstawiciela Gminy Dzierzążnia do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

11.  Podjęcie Uchwały Nr 45/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  powołania Zespołu do opracowania Statutu Gminy

12.  Wolne wnioski i informacje

13.  Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

   Obrady V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 13 marca 2019 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.


Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Andrzej Zimny

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-21 14:25:18
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-21 14:25:18
  • Liczba odsłon: 847
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267047]

przewiń do góry