Dzierzążnia,dn.2003.01.14

Wszyscy radni

Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy

w Dzierzązni

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142. póz. 1 59 1 z 2001 roku) zwołuję III Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Wójta Gminy w Dzierzążni z działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadlubowie.

6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/II/2002 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.

7. Podjęcie Uchwały Rad}' Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu.

8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierzążnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/111/93 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 15 lipca 1993 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Dzierzążnia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Dzierzążnia.

11 Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany składu osobowego doraźnej Komis  i Inwentaryzacyjnej . 

12.Wolne wnioski i zapytania.13. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.

Obrady III Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 21 stycznia 2003 roku o godzinie 9°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-23 12:52:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-23 12:52:19
  • Liczba odsłon: 1211
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277068]

przewiń do góry