Dzierzążnia, dnia 2016.06.14

 

Nr  ORG.0002.XVI.2016

 

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 2016, poz. 446 ) zwołuję XVI Nadzwyczajną Sesję Rady  Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie  Uchwały Nr 110/XVI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego

6.      Podjęcie  Uchwały Nr 111/XVI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

7.      Podjęcie  Uchwały Nr 112/XVI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

8.      Wolne wnioski i zapytania

9.      Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

       Obrady XVI  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  17 czerwca  2016 roku  o godzinie  14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.    

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-15 12:21:37
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 12:21:37
  • Liczba odsłon: 743
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174441]

przewiń do góry