Dzierzążnia, dnia  2013.05.06

 

 

Nr  ORG.0002.XXI.2013

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXI Sesję  Rady  Gminy  w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy,

2.      Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy,

3.      Interpelacje i zapytania,

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,

5.      Podjęcie Uchwały Nr  148/XXI/2013 w sprawie   zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz                   ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok

6.      Podjęcie Uchwały Nr   149/XXI/2013 w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,

7.      Podjęcie Uchwały Nr  150 /XXI/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia                     w wodę na terenie gminy Dzierzążnia

8.      Podjęcie Uchwały Nr 151/XXI/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia  w drodze przetargu

9.      Podjęcie Uchwały Nr 152/XXI/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu

10.  Podjęcie Uchwały Nr  153/XXI/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

11.  Podjęcie Uchwały Nr 154/XXI/2013 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej.

12.  Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną za 2012 rok

13.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2012 rok

14.  Przedstawienie  Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012

15.  Wolne wnioski i zapytania

16.  Zamknięcie obrad XXI  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

         Obrady XXI  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  14 maja   2013 roku o godzinie  1200  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-26 11:33:38
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-26 11:33:38
  • Liczba odsłon: 860
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269793]

przewiń do góry