Dzierzążnia, dnia   2012.08.21

 

 

Nr   ORG.0002.XV.2012

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na   podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity   Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XV Sesję   Rady   Gminy    w   Dzierzążni   z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie XV Sesji Rady Gminy

2.       Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy

3.       Interpelacje i zapytania

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.       Podjęcie Uchwały Nr 107/XV/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015

6.       Podjęcie Uchwały Nr 108/XV/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

7.       Podjęcie Uchwały Nr 109/XV/2012 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny

8.       Podjęcie Uchwały Nr 110/XV/2012 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni

9.       Podjęcie Uchwały Nr 111/XV/2012 w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

10.   Wolne wnioski i zapytania

11.   Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

           Obrady XV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   28 sierpnia 2012 roku   o godzinie 13 00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-24 14:47:49
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-08 10:20:10
  • Liczba odsłon: 762
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278387]

przewiń do góry