Dzierzążnia, dnia 2017.08.25

Nr  ORG.0012.XXVIII.2017

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

 

              Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 2016, poz. 446 z późn.zm ) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy

2.       Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy

3.       Interpelacje i zapytania

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.       Podjęcie Uchwały Nr 185/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

6.       Podjęcie Uchwały Nr 186/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

7.       Podjęcie Uchwały Nr 187/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  wygaszenia mandatu Sołtysa wsi Błomino Jeże i zarządzenia wyborów nowego Sołtysa

8.       Podjęcie Uchwały Nr 188/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia  Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia

9.       Podjęcie Uchwały Nr 189/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których  organem prowadzącym jest gmina Dzierzążnia

10.   Podjęcie Uchwały Nr 190/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Dzierzążnia

11.   Podjęcie Uchwały Nr 191/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w związku z uregulowaniem spraw własnościowych

12.   Wolne wnioski i zapytania

13.   Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

                    Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  31 sierpnia 2017 roku  o godzinie  13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Dzierzążni.   


Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-01 15:33:18
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-01 15:33:18
  • Liczba odsłon: 590
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1904922]

przewiń do góry