Dzierzążnia,dn.2005.06.21

Pan(i) ......................................................

zam. .................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Podjęcie Uchwały Nr 132/XXI/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
 5. Podjęcie Uchwały Nr 133/XXI/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Dzierzążni
 6. Przedłożenie przez Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni sprawozdania finansowego za 2004 rok w formie przewidzianej ustawą o rachunkowości i przedstawienie informacji z bieżącej działalności SG ZOZ w Dzierzążni w ramach świadczonych usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy Dzierzążnia
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy.

Obrady XXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 29 czerwca 2005 roku o godzinie 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-21 12:21:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-21 12:21:40
 • Liczba odsłon: 907
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181255]

przewiń do góry