Nr 0002/IV/2011                                                                            Dzierzążnia,dn.2011.02.21

                                                                                  Pan(i)     ......................................................

                                                                                 zam. .............................................................. 

 

 Na podstawie art. 20 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 z późn.zm) zwołuję  IV  Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad: 

 

1.      Otwarcie IV Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 25/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

6.      Podjęcie Uchwały Nr 26/IV/2011  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2011 rok

7.      Podjęcie Uchwały Nr 27/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na 2011 rok

8.      Podjęcie Uchwały Nr 28/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na 2011 rok

9.      Podjęcie Uchwały Nr 29/IV/2011  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

10.  Podjęcie Uchwały Nr 30/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w  sprawie wyłonienia kandydatury do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Płońsku

11.  Podjęcie Uchwały Nr 31/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nowe Kucice w drodze przetargu

12.    Podjęcie Uchwały Nr 32/IV/2011  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nowe Kucice w drodze przetargu

13.   Podjęcie Uchwały Nr 33/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego

14.  Podjęcie Uchwały Nr 34/IV/2011  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014

15.    Podjęcie Uchwały Nr 35/IV/2011  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

16.  Wolne wnioski i zapytania.

17.   Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady IV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  25 lutego 2011 roku  o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

                                                   

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           mgr Agnieszka Harazińska

                                                                                                                                            

                                                                                             

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-24 15:30:22
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-24 15:30:22
  • Liczba odsłon: 782
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174606]

przewiń do góry