Dzierzążnia, dnia 2016.04.15

Nr   ORG.0002.XIV.2016

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

Na   podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym     (tj. Dz. U. 2016, poz. 446 ) zwołuję XIV Sesję Rady   Gminy w Dzierzążni    z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy

2.       Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy

3.       Interpelacje i zapytania

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.       Podjęcie Uchwały Nr 96/XIV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu   za 2015 rok

6.       Podjęcie Uchwały Nr 97/XIV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

7.       Podjęcie Uchwały Nr 98/XIV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

8.       Podjęcie Uchwały Nr 99/XIV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

9.       Przedstawienie i omówienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2015 rok i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 rok

10.   Przedstawienie i omówienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2015 rok

11.   Przedstawienie i omówienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za 2015 rok

12.   Przedstawienie i omówienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną za 2015 rok

13.   Przedstawienie i omówienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 rok

14.   Wolne wnioski i zapytania

15.   Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

           Obrady XIV   Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   26 kwietnia 2016 roku   o godzinie   10.00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.      


Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-19 12:33:43
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-19 12:34:04
  • Liczba odsłon: 778
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276828]

przewiń do góry