2009                                                                  Dzierzążnia, dn. 24 marca 2009 r.

 

 

                                                                      Pan(i) ..................................................................

 

                                                                         zam. ..................................................................

 

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zwołuje XXI Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie Uchwały Nr 118/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.
 4. Podjęcie Uchwały Nr 119/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
 5. Podjęcie Uchwały Nr 120/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 6. Podjęcie Uchwały Nr 121/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni projektu systemowego „Aktywność – to lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 7. Podjęcie Uchwały Nr 122/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 8. Podjęcie Uchwały Nr 123/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności porządku publicznego i wolontariacie.
 9. Podjęcie Uchwały Nr 124/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
 10. Podjęcie Uchwały Nr 125/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany w budżecie na 2009 rok.
 11. Podjęcie Uchwały Nr 126/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn: „Świetlica wiejska jako centrum aktywizacji społeczności lokalnej w miejscowości Gumino” Działanie 3.4 – Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady XXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 30 marca 2009 roku o godzinie 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                                               mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-19 09:34:46
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 09:34:46
 • Liczba odsłon: 718
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174412]

przewiń do góry