Dzierzążnia,dn.2004.09.15

Pan(i) ......................................................

zam. .................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję XVI Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
 5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy.

Obrady XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 30 września 2004 roku o godzinie 13³° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-15 14:32:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-15 14:32:29
 • Liczba odsłon: 1115
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277078]

przewiń do góry