Nr 0052/I/2006

                                                                                  Dzierzążnia,dn.2006.11.21

                                                    Pan(i)     ......................................................

                                             zam. ..............................................................

 

 Na podstawie art. 20 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.  Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337) zwołuję  I  Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni  w dniu 27 listopada 2006 roku o godzinie 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni .

Proponowany  porządek obrad:

1.      Otwarcie I Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Złożenie ślubowania przez radnych.

3.      Ustalenie porządku obrad.

4.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni.

a)      zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,

b)      powołanie komisji skrutacyjnej,

c)      przeprowadzenie głosowania (tajnego)

d)      podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

5.      Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

6.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni.

a)      zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

b)      powołanie komisji skrutacyjnej,

c)      przeprowadzenie głosowania (tajnego)

d)      podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

7.      Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.

8.      Podjęcie uchwały  w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Gminy.

10.  Wolne wnioski i zapytania.

11.   Zamknięcie obrad  I Sesji Rady Gminy.

                 Przewodnicząca  Rady Gminy

poprzedniej kadencji 2002-2006

 

                                                                                mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-11-22 12:03:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-22 12:03:49
  • Liczba odsłon: 734
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174469]

przewiń do góry