Dzierzążnia,dn.2003.08.18

Nr 0052/VII/2003

Pan(i) ..................................................

zam. .....................................................

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję VII Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy w Dzierzążni z działalności międzysesyjnej.
 4. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.
 5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
 7.  Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznych.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kadłubowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kadłubowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nowe Kucice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 11.  Sprawy różne:

     a) przedłożenie informacji przez Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni i    Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kucicach o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2003/2004,

    b) pozostałe sprawy

   12. Wolne wnioski i zapytania.

   13. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Dzierzążni.

Obrady VII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 29 sierpnia 2003 roku o godzinie 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-19 14:14:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-19 14:14:32
 • Liczba odsłon: 965
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174488]

przewiń do góry