Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
514 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni - etap II z podziałem na 2 części mgr Alina Bieglecka 2024-01-24
513 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia - Etap IV - Formuła zaprojektuj i wybuduj Konczewska Monika 2024-01-22
512 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia Etap IV Formuła zaprojektuj i wybuduj mgr Alina Bieglecka 2023-12-18
511 Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. mgr Alina Bieglecka 2023-11-15
510 Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900 000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacja inwestycji drogowych w 2023 roku mgr Alina Bieglecka 2023-09-21
509 Informacja o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości mgr Alina Bieglecka 2023-07-28
508 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Starczewo-Pobodze mgr Alina Bieglecka 2023-07-06
507 Wykonanie 73 kompletnych dokumentacji projektowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2023-07-05
506 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2023-07-04
505 Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo mgr Alina Bieglecka 2023-06-27
504 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI mgr Alina Bieglecka 2023-06-27
503 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA mgr Alina Bieglecka 2023-06-15
502 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni mgr Alina Bieglecka 2023-06-01
501 Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu mgr Alina Bieglecka 2023-04-12
500 Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w podziale na 2 części mgr Alina Bieglecka 2023-03-27
499 Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach Kucie, Pomianowo i Gumowo w tym: Część I: Roboty budowlane: Zadanie 1: Budowa drogi gminnej nr 300359W i 300364W w miejscowości Kucice, Zadanie 2: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pomianowo Zadanie 3: Przebudowa drogi nr 300340W w miejscowości Gumowo Część II: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych dotyczących ww. dróg mgr Alina Bieglecka 2023-03-09
498 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2023 ROK mgr Alina Bieglecka 2023-01-17
497 Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. mgr Alina Bieglecka 2022-11-16
496 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dzierzążnia Część l: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kucice Część Il: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo mgr Alina Bieglecka 2022-11-08
495 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dzierzążnia" Część I: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kucice" Część II: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo" mgr Alina Bieglecka 2022-10-26
494 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo mgr Alina Bieglecka 2022-07-11
493 Informacja z otwarcia ofert -  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo mgr Alina Bieglecka 2022-07-11
492 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo mgr Alina Bieglecka 2022-07-11
491 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierzążnia Konczewska Monika 2022-07-05
490 Ogłoszenie o zamówieniu _Roboty budowlane_Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo mgr Alina Bieglecka 2022-06-21
489 Ogłoszenie o wyniku postępowania _ Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2022-05-04
488 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_ Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2022-04-21
487 Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2022-04-11
486 PLAN POSTĘPOWAŃ PUBLICZNYCH NA 2022 ROK mgr Alina Bieglecka 2022-01-19
485 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzążnia w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r." mgr Alina Bieglecka 2021-12-23
484 Informacja z otwarcia ofert_ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2024 roku mgr Alina Bieglecka 2021-12-13
483 informacja z otwarcia ofert_ Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dzierzążnia w 2022 roku mgr Alina Bieglecka 2021-12-08
482 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2024 roku mgr Alina Bieglecka 2021-12-02
481 Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. mgr Alina Bieglecka 2021-12-01
480 ogłoszenie o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości mgr Alina Bieglecka 2021-08-18
479 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI_ BŁOMINO GUMOWSKIE I NOWE KUCICE mgr Alina Bieglecka 2021-07-13
478 PLAN POSTĘPOWAŃ PUBLICZNYCH NA 2021 ROK mgr Alina Bieglecka 2021-07-07
477 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa/przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Błomino Gumowskie i Błomino Jeże mgr Alina Bieglecka 2021-06-08
476 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia mgr Alina Bieglecka 2021-05-07
475 Budowa dróg gminnych nr 300358W i 300361W w miejscowościach Stare Gumino i Nowe Gumino mgr Alina Bieglecka 2021-04-07
474 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r." mgr Alina Bieglecka 2020-12-18
473 Informacja o wyborze oferty_ Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku mgr Alina Bieglecka 2020-12-10
472 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Dzierzążnia w okresie 1 stycznia 2021r. - 31 grudnia 2023 roku mgr Alina Bieglecka 2020-12-08
471 Informacja z otwarcia ofert_"Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku" mgr Alina Bieglecka 2020-11-30
470 Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dzierzążnia w okresie 1 stycznia 2021r.- 31 grudnia 2021r. Sobiecki Adam 2020-11-24
469 Ogłoszenie o wynikach ustnych przetargów na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Błomino Gumowskie oraz Nowe Kucice mgr Alina Bieglecka 2020-10-23
468 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI: BŁOMINO GUMOWSKIE I NOWE KUCICE mgr Alina Bieglecka 2020-09-22
467 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane "Utwardzenie placów przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni i Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach" mgr Alina Bieglecka 2020-08-21
466 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Utwardzenie placów przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni i Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach” mgr Alina Bieglecka 2020-08-10
465 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Roboty budowlane Gmina Dzierzążnia: „Utwardzenie placów przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni i Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach" mgr Alina Bieglecka 2020-07-21
464 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Dzierzążnia: „Utwardzenie placów przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni i Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach" mgr Alina Bieglecka 2020-07-09
463 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia w okresie od 1 lipca 2020 r. - 31 grudnia 2020 mgr Alina Bieglecka 2020-06-18
462 informacja o wyborze oferty "Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia w okresie od 1 lipca 2020 r. - 31 grudnia 2020 mgr Alina Bieglecka 2020-06-10
461 Informacja z otwarcia ofert "Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia w okresie od 1 lipca 2020 r. - 31 grudnia 2020 r." mgr Alina Bieglecka 2020-06-04
460 Ogłoszenie o zamówieniu „Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dzierzążnia w okresie od 1 lipca 2020 roku - 31 grudnia 2020 roku mgr Alina Bieglecka 2020-05-27
459 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia mgr Alina Bieglecka 2020-05-19
458 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości Cumino mgr Alina Bieglecka 2020-03-16
457 informacja o wyborze oferty_Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości Cumino mgr Alina Bieglecka 2020-03-04
456 Informacja z otwarcia ofert „Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości Cumino” mgr Alina Bieglecka 2020-02-18
455 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane- Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości Cumino mgr Alina Bieglecka 2020-02-03
453 ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2020-01-22
454 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia mgr Alina Bieglecka 2020-01-22
452 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane_Przebudowa drogi gminnej nr 300334W w miejscowości Sarnowo-Góry działka nr 21 mgr Alina Bieglecka 2019-11-13
451 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: „ Budowa drogi gminnej nr 300334W w miejscowości Sarnowo Góry, działka nr 21” mgr Alina Bieglecka 2019-10-23
450 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice działka nr 152 mgr Alina Bieglecka 2019-10-18
449 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY_BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUCICE DZIAŁKA NR 152 mgr Alina Bieglecka 2019-10-08
448 informacja z otwarcia ofert_budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnowo-Góry dz. nr 21 mgr Alina Bieglecka 2019-10-07
447 informacja z otwarcia ofert - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice działka nr 152” mgr Alina Bieglecka 2019-09-25
446 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Dzierzążnia: "Budowa drogi gminnej nr 300334W w miejscowości Sarnowo Góry działka nr 21" mgr Alina Bieglecka 2019-09-19
445 ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice działka nr 152" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane mgr Alina Bieglecka 2019-09-10
444 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie Gminie Dzierzążnia długoterminowego kredytu w kwocie 950 000zł.z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, związanego z realizacją inwestycji drogowych w 2019 roku mgr Alina Bieglecka 2019-07-11
443 informacja o wyborze oferty - Udzielenie Gminie Dzierzążnia długoterminowego kredytu w kwocie 950 000zł.z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, związanego z realizacją inwestycji drogowych w 2019r. mgr Alina Bieglecka 2019-07-10
442 informacja z otwarcia ofert - Udzielenie Gminie Dzierzążnia długoterminowego kredytu w kwocie 950 000zł.z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, związanego z realizacją inwestycji drogowych w 2019r. mgr Alina Bieglecka 2019-06-14
441 Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie Gminie Dzierzążnia długoterminowego kredytu w kwocie 950 000zł.z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, związanego z realizacją inwestycji drogowych w 2019r.” mgr Alina Bieglecka 2019-06-12
440 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane „BUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: PRZEMKOWO – GUMINO I POMIANOWO” Część I: „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo – Gumino, gmina Dzierzążnia – Etap I i Etap II, Etap I w km 0 + 000 – 1 + 150, Etap II w km 1 + 150 – 2 + 316” Część II: „ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pomianowo dz. 37 i 100” mgr Alina Bieglecka 2019-05-29
439 informacja o wyborze oferty - roboty budowlane „BUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: PRZEMKOWO – GUMINO I POMIANOWO” Część I: „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo – Gumino, gmina Dzierzążnia – Etap I i Etap II, Etap I w km 0 + 000 – 1 + 150, Etap II w km 1 + 150 – 2 + 316” Część II: „ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pomianowo dz. 37 i 100” mgr Alina Bieglecka 2019-05-16
438 SPROSTOWANIE do informacji z otwarcia ofert - roboty budowlane „BUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: PRZEMKOWO – GUMINO I POMIANOWO” Część I: „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo – Gumino, gmina Dzierzążnia – Etap I i Etap II, Etap I w km 0 + 000 – 1 + 150, Etap II w km 1 + 150 – 2 + 316” Część II: „ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pomianowo dz. 37 i 100” mgr Alina Bieglecka 2019-05-10
437 informacja z otwarcia ofert - roboty budowlane „BUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: PRZEMKOWO – GUMINO I POMIANOWO” Część I: „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo – Gumino, gmina Dzierzążnia – Etap I i Etap II, Etap I w km 0 + 000 – 1 + 150, Etap II w km 1 + 150 – 2 + 316” Część II: „ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pomianowo dz. 37 i 100” mgr Alina Bieglecka 2019-05-08
436 ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane „BUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: PRZEMKOWO – GUMINO I POMIANOWO” Część I: „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo – Gumino, gmina Dzierzążnia – Etap I i Etap II, Etap I w km 0 + 000 – 1 + 150, Etap II w km 1 + 150 – 2 + 316” Część II: „ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pomianowo dz. 37 i 100” mgr Alina Bieglecka 2019-04-26
435 informacja o wyborze oferty_odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2018-12-20
434 ogłoszenie o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych w miejscowościach Dzierzążnia, Nowe Kucice i Wilamowice mgr Alina Bieglecka 2018-12-12
433 informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2019 roku do 30.06.2020 roku" mgr Alina Bieglecka 2018-12-05
432 ogłoszenie o zamówieniu - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2020r." mgr Alina Bieglecka 2018-11-30
431 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Dzierzążna, Wilamowice, Nowe Kucice mgr Alina Bieglecka 2018-11-02
430 informacja o wyborze oferty dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. mgr Alina Bieglecka 2018-10-31
429 Informacja z otwarcia ofert o udzielenie zamówienia na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2021r.” Sobiecki Adam 2018-10-22
428 ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021 mgr Alina Bieglecka 2018-10-18
427 ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Dzierzążnia, Nowe Kucice i Wilamowice w dniu 03 października 2018 roku mgr Alina Bieglecka 2018-10-03
426 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości; Dzierzążnia, Nowe Kucice, Wilamowice mgr Alina Bieglecka 2018-09-14
425 Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych Sobiecki Adam 2018-07-19
424 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2018-06-19
423 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pomianowo Dzierki i Korytowo - Kucice" Część I: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo Dzierki - działka nr 15, gmina Dzierzążnia w km 0 + 000 - 0 + 734" Część II: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo - Kucice działka Korytowo 108 i działka Nowe Kucice nr 73 w km 0+ 000 - 0 + 945 mgr Alina Bieglecka 2018-03-20
422 Informacja o wyborze oferty_"Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pomianowo Dzierki i Korytowo - Kucice" Część I "Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo - Dzierki - działka nr 15, gmina Dzierzążnia w km 0 + 000 - 0 + 734" Część II: " Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo - Kucice działka Korytowo 108 i działka Nowe Kucice nr 73 w km 0 + 000 - 0 + 945" mgr Alina Bieglecka 2018-03-01
421 ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Dzierzążnia, Wilamowice, Pomianowo i Podmarszczyn mgr Alina Bieglecka 2018-02-22
420 Informacja z otwarcia ofert_ budowa dróg gminnych w miejscowościach Pomianowo Dzierki i Korytowo-Kucice mgr Alina Bieglecka 2018-02-15
419 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane "Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pomianowo Dzierki i Korytowo - Kucice" Część I "Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo - Dzierki - działka nr 15, gmina Dzierzążnia w km 0 + 000 - 0 + 734" Część II: " Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo - Kucice działka Korytowo 108 i działka Nowe Kucice nr 73 w km 0 + 000 - 0 + 945" mgr Alina Bieglecka 2018-01-31
418 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Wilamowice, Dzierzążnia,Pomianowo i Podmarszczyn mgr Alina Bieglecka 2018-01-26
416 ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży_Wilamowice i Błomino Gumowskie mgr Alina Bieglecka 2018-01-11
417 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży_Wilamowice i Błomino Gumowskie mgr Alina Bieglecka 2018-01-11
415 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2017-12-22
414 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Wilamowice, Nowe Kucice i Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2017-12-21
413 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Nowe Kucice, Wilamowice mgr Alina Bieglecka 2017-11-20
412 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2017-11-20
410 Informacja Wójta Gminy o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2017-11-03
411 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2017-11-03
409 ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki FS Lublin, typ pojazdu Żuk A15c mgr Alina Bieglecka 2017-10-12
408 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_ rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Podmarszczyn mgr Alina Bieglecka 2017-09-27
407 informacja o wyborze oferty_dotyczy rozbudowy drogi gminnej w Podmarszczynie mgr Alina Bieglecka 2017-09-14
406 OGŁOSZENIE o przetargu na zbycie nieruchomości Sobiecki Adam 2017-09-13
405 Informacja z otwarcia ofert na ROZBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODMARSZCZYN DZIAŁKA NR 27, 59, W KM 0 + 000 – 0 + 454 Sobiecki Adam 2017-09-04
403 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2017-08-16
404 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Nowe Kucice, Wilamowice mgr Alina Bieglecka 2017-08-16
402 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Podmarszczyn – działka nr 27, 59, w km 0 + 000 – 0 +454 Sobiecki Adam 2017-08-14
401 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2017-07-04
400 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY_dotyczy: „Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia” mgr Alina Bieglecka 2017-06-09
399 Informacja z otwarcia ofert_ „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia” mgr Alina Bieglecka 2017-05-25
398 ogłoszenie o zamówieniu: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi mgr Alina Bieglecka 2017-05-23
397 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowe Sarnowo i Wroninko - Wilmowice": Część I: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo działka 92 i 100 w km 0 + 000 – 1 + 333” Część II: „Przebudowa drogi 152/2, 152/6, 130/1, 130/2, 132/1, 153/1, 154/3, 191/1 w km 0 + 0080 – 0 + 267,50” Część III:„ Przebudowa ciągu drogowego Wroninko – Wilamowice, dz. Nr 160, 171 o długości 0,396km Sobiecki Adam 2017-04-21
396 informacja o wyborze oferty - dotyczy rzebudowy dróg gminnych w miejscowościach Nowe Sarnowo i Wroninko-Wilamowice mgr Alina Bieglecka 2017-04-05
395 informacja z otwarcia ofert - "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowe Sarnowo i Wroninko-Wilamowice" Część I: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo, działka 92 i 100 w km 0+ 000 – 1 + 333” Część II: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo działki nr 152/2, 152/6, 130/1, 130/2, 132/1, 153/1, 154/3, 191/1 w km 0 + 0080 – 0 + 267,50” Część III: „Przebudowa ciągu drogowego Wroninko – Wilamowice, dz. Nr 160, 171 o długości 0,396km.” mgr Alina Bieglecka 2017-03-15
394 ogłoszenie o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Wilamowice, Nowe Kucice i Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2017-03-13
393 "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowe Sarnowo i Wroninko - Wilmowice": Część I: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo działka 92 i 100 w km 0 + 000 – 1 + 333” Część II: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo działki nr 152/2, 152/6, 130/1, 130/2, 132/1, 153/1, 154/3, 191/1 w km 0 + 0080 – 0 + 267,50” Część III: „ Przebudowa ciągu drogowego Wroninko – Wilamowice, dz. Nr 160, 171 o długości 0,396km mgr Alina Bieglecka 2017-03-13
392 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2017-02-14
390 ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Nowe Kucice i Wilamowice mgr Alina Bieglecka 2017-02-03
391 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży_Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2017-02-03
389 ogłoszenie o sporządzonym wykazie nieruchomości mgr Alina Bieglecka 2017-02-03
384 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości: Nowe Kucice, Kadłubowo mgr Alina Bieglecka 2016-08-24
385 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości: Nowe Kucice, Dzierzążnia, Wilamowice mgr Alina Bieglecka 2016-08-24
383 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe dla OSP Dzierzążnia Sobiecki Adam 2016-08-17
382 informacja o wyborze oferty_zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe dla OSP Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2016-07-28
381 informacja z otwarcia ofert_ przetarg nieograniczony na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe dla OSP Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2016-07-27
379 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe dla OSP Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2016-07-25
380 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa drogi gminnej poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Wilamowice_etap I i etap II mgr Alina Bieglecka 2016-07-22
378 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY -Przebudowa drogi gminnej poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Wilamowice mgr Alina Bieglecka 2016-07-11
376 ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2016-06-28
377 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Nowe Kucice, Dzierzążnia, Wilamowice, Kadłubowo mgr Alina Bieglecka 2016-06-28
375 Informacja z otwarcia ofert Sobiecki Adam 2016-06-24
374 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Wilamowice mgr Alina Bieglecka 2016-06-09
373 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości NOWE KUCICE mgr Alina Bieglecka 2016-05-18
372 OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z PRZEPROWADZONEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ORGANIZACJI WYPOCZYNKU DZIECI i MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY DZIERZĄŻNIA W 2016 ROKU Sobiecki Adam 2016-05-13
371 informacja o wyborze oferty_przebudowa drogi gminnej Nowe Gumino-Nowe Kucice (łacznik) mgr Alina Bieglecka 2016-05-04
370 informacja z otwarcia ofert _przebudowa drogi gminnej Nowe Gumino-Nowe Kucice ( łącznik) mgr Alina Bieglecka 2016-05-04
369 ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w 2016 roku realizacji zadań publicznych mgr Alina Bieglecka 2016-04-20
368 Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Nowe Gumino-Nowe Kucice (łacznik) Sobiecki Adam 2016-04-15
367 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE KUCICE Sobiecki Adam 2016-03-30
366 informacja o wyborze oferty - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice mgr Alina Bieglecka 2016-03-14
365 ogłoszenie o zamówieniu- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice mgr Alina Bieglecka 2016-03-08
356 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzążnia w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2018” Sobiecki Adam 2015-12-31
363 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy _Zakup oleju napędowego dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich Gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2015-12-31
364 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DOSTAWA PALIWA - OLEJ OPAŁOWY mgr Alina Bieglecka 2015-12-31
361 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. przetargu nieograniczonego na ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO w 2016 roku dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2015-12-22
362 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ PALIWA – OLEJU OPAŁOWEGO dla potrzeb ogrzewania budynków będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2015-12-22
357 DOSTAWĘ PALIWA - OLEJ OPAŁOWY mgr Alina Bieglecka 2015-12-21
360 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH mgr Alina Bieglecka 2015-12-16
359 ogłoszenie o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości mgr Alina Bieglecka 2015-12-15
358 Zakup oleju napędowego dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich Gminy Dzierzążnia Sobiecki Adam 2015-12-11
355 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia Sobiecki Adam 2015-11-25
354 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Nowe Kucice, Dzierzążnia, Błomino Gule,Wilamowice i Kadłubowo mgr Alina Bieglecka 2015-11-24
353 PRZETARG NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH mgr Alina Bieglecka 2015-11-23
352 podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2015-10-20
351 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2015-10-20
350 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości KADŁUBOWO mgr Alina Bieglecka 2015-03-17
349 informacja o wyborze oferty_dotyczy: PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ w miejscowości KADŁUBOWO – etap II mgr Alina Bieglecka 2015-03-06
348 informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ w miejscowości KADŁUBOWO – etap II mgr Alina Bieglecka 2015-03-03
346 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI OŚWIETLENIA DRÓG I PLACÓW NA TERENIE GMINY DZIERZĄŻNIA. Sobiecki Adam 2015-03-03
347 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości KADŁUBOWO - etap II mgr Alina Bieglecka 2015-02-12
344 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy DOSTAWA PALIWA - OLEJU OPAŁOWEGO DLA POTRZEB OGRZEWANIA BUDYNKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2015-01-12
345 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zakup oleju napędowego w 2015r. dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich będących własnością Gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2015-01-12
343 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2015-01-12
342 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dotyczy: „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia" mgr Alina Bieglecka 2014-12-19
340 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DOSTAWA PALIWA – OLEJU OPAŁOWEGO dla potrzeb ogrzewania budynków będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2014-12-19
341 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO w 2015 roku dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2014-12-19
337 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2014-12-15
339 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA PALIWA - OLEJU OPAŁOWEGO dla potrzeb ogrzewania budynków będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2014-12-12
338 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO w 2015 roku dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2014-12-12
336 ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Kucice i Kadłubowo mgr Alina Bieglecka 2014-09-11
335 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Dzierzążnia, Wilamowice i Nowe Kucice mgr Alina Bieglecka 2014-09-11
334 informacja dotycząca odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Nowe Kucice mgr Alina Bieglecka 2014-09-11
333 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw oraz dostawa wyposażenia łącznie z montażem placu zabaw i dostosowanie pomieszczeń i wyposażenia poprzez zakup i montaż do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im M. Konopnickiej w Dzierzążni i Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach w ramach projektu pod nazwą: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” mgr Alina Bieglecka 2014-08-06
332 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice mgr Alina Bieglecka 2014-08-05
330 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości: Nowe Kucice, Dzierzążnia, Wilamowice mgr Alina Bieglecka 2014-08-04
331 ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości: PGR Kucice, Kadłubowo mgr Alina Bieglecka 2014-08-04
329 informacja o wyborze oferty-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice mgr Alina Bieglecka 2014-07-25
328 ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw oraz dostawa wyposażenia łącznie z montażem placu zabaw i dostosowanie pomieszczeń i wyposażenia poprzez zakup i montaż do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im M. Konopnickiej w Dzierzążni i Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach w ramach projektu pod nazwą: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym mgr Alina Bieglecka 2014-07-22
327 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw oraz dostawa wyposażenia łącznie z montażem placu zabaw i dostosowanie pomieszczeń i wyposażenia poprzez zakup i montaż do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im M. Konopnickiej w Dzierzążni i Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach w ramach projektu pod nazwą: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” mgr Alina Bieglecka 2014-07-21
326 ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice mgr Alina Bieglecka 2014-07-09
325 ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw oraz dostawa wyposażenia łącznie z montażem placu zabaw i dostosowanie pomieszczeń i wyposażenia poprzez zakup i montaż do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im M. Konopnickiej w Dzierzążni i Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach w ramach projektu pod nazwą: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym mgr Alina Bieglecka 2014-07-07
324 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sobiecki Adam 2014-07-03
322 ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2014-06-18
323 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2014-06-18
321 ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw oraz dostawa wyposażenia łącznie z montażem placu zabaw i dostosowanie pomieszczeń i wyposażenia poprzez zakup i montaż do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im M. Konopnickiej w Dzierzążni i Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach” w ramach projektu pod nazwą: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”. mgr Alina Bieglecka 2014-06-18
320 ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości: Korytowo i Kadłubowo mgr Alina Bieglecka 2014-06-09
319 ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości: Nowe Kucice, Wilamowice i Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2014-06-09
318 informacja o wyborze oferty_ dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych dla Szkół Podstawowych w Dzierzążni i Nowych Kucicach mgr Alina Bieglecka 2014-05-16
317 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_przebudowa 3 dróg gminnych: Kadłubowo i Nowe Gumino mgr Alina Bieglecka 2014-05-15
316 informacja z otwarcia ofert_przetarg nieograniczony_dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych oraz art. plastycznych do oddziałów przedszkolnych przy SP w Dzierzążni i SP Nowe Kucice mgr Alina Bieglecka 2014-05-15
315 Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im M. Konopnickiej w Dzierzążni i Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach w ramach projektu pod nazwą: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” Sobiecki Adam 2014-05-12
314 ogłoszenie Wójta Gminy o sprzedaży nieruchomości w formie rokowań mgr Alina Bieglecka 2014-04-30
312 informacja z otwarcia ofert_przebudowa 3 dróg gminnych Kadłubowo__ Nowe Gumino_Nowe Gumino mgr Alina Bieglecka 2014-04-28
313 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_przebudowa 3 dróg gminnych_Kadłubowo_Nowe Gumino_Nowe Gumino mgr Alina Bieglecka 2014-04-28
311 ogłoszenie o zamówieniu: przebudowa 3 dróg gminnych ( Kadłubowo etap I, Nowe Gumino, Nowe Gumino) mgr Alina Bieglecka 2014-04-14
310 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego, tablic interaktywnych i oprogramowania dla Szkół Podstawowych w Dzierzążni i Nowych Kucicach Sobiecki Adam 2014-03-26
309 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY -KREDYT Sobiecki Adam 2014-03-25
308 Informacja z otwarcia ofert- kredyt Sobiecki Adam 2014-03-25
307 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawę sprzętu komputerowego, audiowizualnego, tablic interaktywnych i oprogramowania dla Szkół Podstawowych w Dzierzążni i Nowych Kucicach Sobiecki Adam 2014-03-24
305 ogłoszenie o zamówieniu - udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w roku 2014 mgr Alina Bieglecka 2014-03-19
306 ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego, tablic interaktywnych i oprogramowania dla Szkół Podstawowych: w Dzierzążni i w Nowych Kucicach mgr Alina Bieglecka 2014-03-14
304 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa 4 dróg gminnych w miejscowościach; Nowa Dzierzążnia, Sarnowo-Góry, Błomino Gumowskie i Wilamowice mgr Alina Bieglecka 2014-02-12
303 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PRZEBUDOWA 4 DRÓG GMINNYCH w miejscowościach: Nowa Dzierzążnia, Sarnowo-Góry, Błomino Gumowskie i Wilamowice Sobiecki Adam 2014-01-31
302 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa paliwa - olej opałowy mgr Alina Bieglecka 2013-12-30
301 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa zakup OLEJU NAPĘDOWEGO w 2014 r. dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA. Sobiecki Adam 2013-12-20
299 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - OLEJ OPAŁOWY Sobiecki Adam 2013-12-06
300 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - OLEJ NAPĘDOWY Sobiecki Adam 2013-12-06
297 ogłoszenie o zamówieniu_ zakup (tankowanie) na stacji paliw oleju napędowego w ilości max ok. 20 000 litrów w tym autobusy szkolne i samochody strażackie mgr Alina Bieglecka 2013-11-25
298 ogłoszenie o zamówieniu_ dostawa paliwa- olej opałowy mgr Alina Bieglecka 2013-11-25
296 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_ przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Pańska poprzez położenie dywanika asfaltowego warstwy ścieralnej mgr Alina Bieglecka 2013-11-04
295 ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości mgr Alina Bieglecka 2013-10-28
294 informacja o wyborze oferty - dot. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Pańska - II warstwa mgr Alina Bieglecka 2013-10-24
293 ogłoszenie o zamówieniu-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Pańska_II warstwa mgr Alina Bieglecka 2013-10-08
291 ogłoszenie o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości mgr Alina Bieglecka 2013-09-03
288 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa autobusu do przewozu dzieci z terenu Gminy Dzierzążnia Sobiecki Adam 2013-08-27
289 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Pańska w km 0+000 - +814,21, Sobiecki Adam 2013-08-13
290 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości mgr Alina Bieglecka 2013-07-31
287 ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy Pańskiej mgr Alina Bieglecka 2013-07-11
286 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE KUCICE - w km 0+000 do km 1+ 696, działka nr 86/1,Etap I i II” Sobiecki Adam 2013-06-28
285 Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE KUCICE - w km 0+000 do km 1+ 696, działka nr 86/1, Etap I i II” Sobiecki Adam 2013-06-28
284 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont nawierzchni placu przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni mgr Alina Bieglecka 2013-06-28
283 informacja o wyborze oferty dot. "Remontu nawierzchni placu przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni" mgr Alina Bieglecka 2013-06-18
282 informacja z otwarcia ofert - dot. przetargu nieograniczonego "Remont nawierzchni placu przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni" mgr Alina Bieglecka 2013-06-13
281 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE KUCICE Sobiecki Adam 2013-06-12
280 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2013-06-03
279 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT NAWIERZCHNI PLACU PRZY OŚRODKU ZDROWIA W DZIERZĄŻNI Sobiecki Adam 2013-05-28
278 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE GMINIE DZIERZĄŻNIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Sobiecki Adam 2013-05-24
277 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2013-05-20
276 informacja z otwarcia ofert - dot. przetargu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dzierzążnia" mgr Alina Bieglecka 2013-05-17
275 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2013-05-16
274 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. udzielenia dlugoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia etap III" mgr Alina Bieglecka 2013-05-16
273 informacja z otwarcia ofert - dot. przetargu na udzielenie Gminie Dzierzążnia długoterminowego kredytu dot. realizacji inwestycji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia etap III" mgr Alina Bieglecka 2013-05-06
272 ogłoszenie o przetargu dot.udzielenia Gminie Dzierzążnia kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" mgr Alina Bieglecka 2013-04-23
271 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Pańska mgr Alina Bieglecka 2013-03-18
270 informacja o wyborze oferty dot. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Pańska mgr Alina Bieglecka 2013-03-06
269 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA PAŃSKA (dz. nr 48) w km 0+000 - 0+821 mgr Alina Bieglecka 2013-02-20
268 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2013-02-11
267 informacja o wyborze oferty - dotyczy:„BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DZIERZĄŻNIA” mgr Alina Bieglecka 2013-01-31
264 BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DZIERZĄŻNIA Sobiecki Adam 2013-01-14
265 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i placów na terenie gminy Dzierzążnia Sobiecki Adam 2013-01-10
262 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- OLEJ NAPĘDOWY Sobiecki Adam 2013-01-08
263 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - OLEJ OPAŁOWY Sobiecki Adam 2013-01-08
261 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ PALIWA - OLEJU OPAŁOWEGO dla potrzeb ogrzewania budynków będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2012-12-14
260 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2012-12-14
259 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości mgr Alina Bieglecka 2012-08-02
258 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej Nowe Kucice - Korytowo mgr Alina Bieglecka 2012-06-21
252 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowościach: Nowe Kucice i Sarnowo-Góry mgr Alina Bieglecka 2012-06-21
257 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - przebudowa drogi gminnej Nr 300349W WILAMOWICE - ILINO w miejscowości Wilamowice Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2012-06-19
255 informacja o wywieszeniu w Urzędzie Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2012-06-18
256 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2012-06-18
254 Przetarg na Przebudowę drogi gminnej Nr 300349W WILAMOWICE - ILINO - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Sobiecki Adam 2012-05-30
253 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont nawierzchni placu przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni mgr Alina Bieglecka 2012-04-12
251 ogloszenie o wynikach przetargów nieograniczonych i rokowań na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Nowe Kucice, Wilamowice i Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2012-03-30
250 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na wykonanie remontu nawierzchni placu przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni mgr Alina Bieglecka 2012-03-28
249 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "WYKONANIE PRZEBUDOWY DWÓCH DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH NOWE KUCICE I SARNOWO GÓRY” mgr Alina Bieglecka 2012-03-22
246 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Sobiecki Adam 2012-02-17
245 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - zakup oleju napędowego w 2012 roku. Sobiecki Adam 2012-02-17
244 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynków stanowiących mienie gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2012-01-25
243 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DOSTAWA PALIWA – OLEJU OPAŁOWEGO dla potrzeb ogrzewania budynków będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2012-01-20
242 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO w 2012 r. dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2012-01-20
239 ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości mgr Alina Bieglecka 2011-08-24
238 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej we wsi Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2011-07-12
236 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa drogi gminnej w Rakowie mgr Alina Bieglecka 2011-06-17
233 ogłoszenie o wynikach przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości mgr Alina Bieglecka 2011-05-13
232 ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Sadkowo mgr Alina Bieglecka 2011-05-11
231 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mgr Alina Bieglecka 2011-05-11
230 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-przebudowa dróg gminnych: Błomino Gumowskie i Wierzbica Szlachecka mgr Alina Bieglecka 2011-05-04
229 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2011-04-08
226 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- przebudowa dwóch dróg gminnych: Błomino Gumowskie i Wierzbica Szlachecka mgr Alina Bieglecka 2011-04-05
227 dot. wywieszenia wykazu nieruchomosci na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni mgr Alina Bieglecka 2011-04-05
223 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa paliwa - olej opałowy mgr Alina Bieglecka 2011-02-17
224 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawa paliwa-oleju napędowego dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich mgr Alina Bieglecka 2011-02-17
221 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego mgr Alina Bieglecka 2011-01-26
222 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych i samochodów strażackich mgr Alina Bieglecka 2011-01-26
219 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę paliwa - oleju napędowego dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich mgr Alina Bieglecka 2011-01-13
220 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliwa - olej opałowy. Miejsce realizacji zamówienia dostawa na wskazane miejsce: -Urząd Gminy w Dzierzążni -Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach -Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowych Kucicach mgr Alina Bieglecka 2011-01-13
216 ogłoszenie o przeprowadzonych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w: Dzierzążni, Kucicach i Wilamowicach mgr Alina Bieglecka 2010-11-18
217 Lista osób zakwalifikowanych do drugiego przetargu ustniego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Dzierzążni mgr Alina Bieglecka 2010-11-18
215 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach:Dzierzążnia,Kucice, Wilamowice mgr Alina Bieglecka 2010-10-08
214 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. sfinansowania planowanego deficytu z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Gumowo-Sarnowo Góry mgr Alina Bieglecka 2010-10-01
213 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przebudowy drogi gminnej Gumowo-Sarnowo Góry ETAP I mgr Alina Bieglecka 2010-09-29
209 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2010-08-24
210 informacja dot. wywieszenia w Urzędzie Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2010-08-24
208 ogłoszenie Wójta Gminy o udzieleniu zamówienia - przebudowa trzech dróg gminnych w miejscowościach: Korytowo, Nowa Dzierzążnia, Stare Gumino mgr Alina Bieglecka 2010-08-03
207 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Dzierzążni i w Kucicach mgr Alina Bieglecka 2010-07-20
206 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przebudowy trzech dróg gminnych w miejscowościach Korytowo, Nowa Dzierzążnia, Stare Gumino mgr Alina Bieglecka 2010-06-10
204 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wykonanie utwardzenia placu przy kościele pw. Św. Achacjusza w Skołatowie mgr Alina Bieglecka 2010-05-26
203 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - utwardzenie placu przy kościele pw św. Achacjusza w Skołatowie mgr Alina Bieglecka 2010-05-12
200 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice mgr Alina Bieglecka 2010-04-14
201 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Kadłubowo mgr Alina Bieglecka 2010-04-14
199 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przebudowy dwóch dróg gminnych w miejscowości Kadłubowo mgr Alina Bieglecka 2010-03-25
198 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przebudowy drogi gminnej w Kucicach mgr Alina Bieglecka 2010-03-19
194 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostwę oleju opałowego mgr Alina Bieglecka 2010-01-26
195 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostwę paliwa-oleju napędowego dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich mgr Alina Bieglecka 2010-01-26
188 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie "Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia" Sobiecki Adam 2009-09-29
186 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Starczewo Wielkie Sobiecki Adam 2009-09-29
191 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę samochodu do przewozu dzieci z terenu Gminy Dzierzążnia Sobiecki Adam 2009-09-21
187 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA UDZIELENIE GMINIE DZIERZĄŻNIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W KWOCIE 1.275.000,00 ZŁ , NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU Z PRZEZNACZENIEM NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. BUDOWA PRZYDOMNOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TRENIE GMINY DZIERZĄZNIA Sobiecki Adam 2009-09-07
184 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę 3 dróg gminnych: NOWE KUCICE - KORYTOWO, KORYTOWO i BŁOMINO JEŻE - poprzez położenie dywaników asfaltowych na podbudowie z pospółki i kruszywa naturalnego. Sobiecki Adam 2009-08-19
185 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 300307W - BŁOMINO GUMOWSKIE - poprzez położenie dywanika asfaltowego na podbudowie kruszywa naturalnego. Sobiecki Adam 2009-08-19
183 Ogłoszenie o udieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie budowy dwóch przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,4 m3/dobę każda, dla budynków mieszkalnych w Nowych Kucicach, gm. Dzierzążnia Sobiecki Adam 2009-07-31
182 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI STARE GUMINO. Sobiecki Adam 2009-06-18
181 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Sobiecki Adam 2009-05-05
179 ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego mgr Alina Bieglecka 2009-01-08
177 informacja o wyborze oferty na dostawę oleju napędowego dla potrzeb dwóch autobusów szkolnych i samochodów strażackich mgr Alina Bieglecka 2008-12-31
178 zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dot. dostawy oleju opałowego mgr Alina Bieglecka 2008-12-31
174 ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dzierzążni w Kucicach mgr Alina Bieglecka 2008-12-11
172 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pomianowo Dzierki mgr Alina Bieglecka 2008-10-14
171 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy drogi gminnej Pomianowo Dzierki mgr Alina Bieglecka 2008-10-01
170 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy drogi gminnej Pomianowo Dzierki mgr Alina Bieglecka 2008-09-22
169 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2008-07-11
168 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. budowy 15 przydomowych oczyszczalni ścieków mgr Alina Bieglecka 2008-05-29
167 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2008-05-16
166 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie termoizolacji budynku Zespołu Szkół w Dzierzążni mgr Alina Bieglecka 2008-04-29
165 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przebudowy 3 dróg gminnych: Dzierzążnia, Nowe Sarnowo, Stare Gumino mgr Alina Bieglecka 2008-03-20
163 ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę oleju opałowego na wskaane miejsce mgr Alina Bieglecka 2008-01-08
162 ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup oleju napędowego dla autobusów szkolnych i samochodów strażackich mgr Alina Bieglecka 2008-01-08
158 ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dzierzążni i w Nowych Kucicach mgr Alina Bieglecka 2007-12-12
156 ogłoszenie o wyniku przetargu dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Dzierzążni mgr Alina Bieglecka 2007-11-05
154 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2007-09-07
153 ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dzierzążni i w Nowych Kucicach mgr Alina Bieglecka 2007-07-27
152 ogłoszenie o wyniku przetargu dot. przebudowy dwoch dróg gminnych w Podmarszczynie i Starym Guminie mgr Alina Bieglecka 2007-07-25
151 ogłoszenie o wyniku przetargu dot. wykonania termoizolacji budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach oraz wymiany podłóg w dwóch salach lekcyjnych mgr Alina Bieglecka 2007-07-13
149 ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na przebudowę drogi gminnej w Podmarszczynie mgr Alina Bieglecka 2007-07-02
147 ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy dróg gminnych w Kucicach i w Nowym Sarnowie mgr Alina Bieglecka 2007-06-12
143 ogłoszenie o wyborze oferty dot. budowy boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach mgr Alina Bieglecka 2007-05-31
145 ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Dzierzążni mgr Alina Bieglecka 2007-05-28
141 ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stare Gumino i Pomianowo Dzierki mgr Alina Bieglecka 2007-04-05
140 zawiadomienie o wyborze oferty dot. przebudowy drogi gminnej Wierzbica Pańska-Skołatowo mgr Alina Bieglecka 2007-03-16
139 zawiadomienie o wyborze oferty dot. przebudowy drogi gminnej w Pomianowie mgr Alina Bieglecka 2007-03-16
135 ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dzierzążni, Nowych Kucicach i Starym Guminie Alina Bieglecka 2007-01-09
134 ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę oleju opałowego na wskazane miejsce Alina Bieglecka 2007-01-04
133 ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup oleju napędowego Alina Bieglecka 2007-01-04
130 Zarządzenie Wójta Gminy dot. obniżenia ceny nieruchomości w: Nowych Kucicach, starym Guminie i Dzierzążni Alina Bieglecka 2006-12-05
128 ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dzierzążni, Starym Guminie i Nowych Kucicach Alina Bielewicz 2006-09-08
127 wynik przetargu dot. budowy wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Dzierzążni Alina Bielewicz 2006-07-04
126 ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie przebudowy drogi gminnej CUMINO - SKARSZYN Alina Bielewicz 2006-06-01
123 ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi gminnej w Kucicach Alina Bielewicz 2006-04-28
121 ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi gminnej w Podmarszczynie dł.860 m Alina Bielewicz 2006-04-10
122 ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi gminnej w Podmarszczynie dł.500 m Alina Bielewicz 2006-04-10
119 ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na przebudowę drogi gminnej Cumino-Skarszyn Alina Bielewicz 2006-03-28
118 ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie profilowania dróg gminnych równiarką Alina Bielewicz 2006-03-21
113 ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi gminnej w Starczewie Pobodze Alina Bielewicz 2006-02-16
110 ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę oleju opałowego na wskazane miejsce Alina Bielewicz 2005-12-28
109 ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup oleju napędowego Alina Bielewicz 2005-12-28
106 zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie wyposażenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach Alina Bielewicz 2005-10-05
104 zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę drogi gminnej Gumowo-Rakowo-Kluczewo Alina Bielewicz 2005-09-12
105 zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na przebudowę drogi gminnej Cumino-Skarszyn Alina Bielewicz 2005-09-12
100 ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi gminnej Wierzbica Pańska-Sadkowo Alina Bielewicz 2005-06-29
99 ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie dostawy żwiru wraz załadunkiem, transportem i równaniem równiarką ok. 1800 m³ Alina Bielewicz 2005-06-21
97 ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego nad realizacją inwestycji-przebudowa drogi gminnej Wierzbica Pańska – Sadkowo Alina Bielewicz 2005-06-03
93 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Siekluki - Wilamowice Alina Bielewicz 2005-04-20
94 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Skołatowo-Nowa Dzierzążnia Alina Bielewicz 2005-04-20
92 ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie projektu budowlanego z kosztorysem inwestorskim, ofertowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi gminnej„Cumino – Skarszyn” Alina Bielewicz 2005-03-29
91 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na profilowanie dróg gminnych równiarką Alina Bielewicz 2005-03-22
89 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży udziału w zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Korytowo Alina Bielewicz 2005-03-04
82 ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę oleju opałowego Alina Bielewicz 2004-12-24
81 ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup oleju napędowego i benzyny Pb Alina Bielewicz 2004-12-24
78 ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie opracowania projektów budowlanych z kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektu organizacji ruchu na przebudowę dróg gminnych Alina Bielewicz 2004-11-16
77 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Dzierzążni Alina Bielewicz 2004-10-29
76 ogłoszenie o wyniku przetargu na remont samochodu pożarniczego Jelcz 004 w OSP Dzierzążnia Alina Bielewicz 2004-10-21
73 ogłoszenie o wywieszeniu w Urzędzie Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Alina Bielewicz 2004-09-14
74 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Alina Bielewicz 2004-09-14
72 ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Alina Bielewicz 2004-09-14
71 ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Alina Bielewicz 2004-09-14
70 ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie ekologicznej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym przy budynku gminnym "GOZ Dzierzążnia" Alina Bielewicz 2004-08-27
68 ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 0712038 „Gumowo – Nowe Sarnowo – Nowe Gumino” w miejscowości Gumowo Alina Bielewicz 2004-08-26
69 ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi gminnej „Starczewo Wielkie – Starczewo Pobodze” oraz drogi gminnej „Starczewo Pobodze – Rostkowo” Alina Bielewicz 2004-08-26
64 ogłoszenie o wyniku przetargu na żwirowanie dróg gminnych Alina Bielewicz 2004-07-22
62 ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Alina Bielewicz 2004-05-13
61 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach Alina Bielewicz 2004-04-28
60 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Kucice-Chrościn II Alina Bielewicz 2004-04-07
59 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Wierzbica Pańska-Błomino Jeże-Błomino Gumowskie Alina Bielewicz 2004-04-07
58 ogłoszenie o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Kadłubowie i w Nowych Kucicach Alina Bielewicz 2004-03-30
50 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie równania dróg gminnych równiarką Alina Bielewicz 2004-03-10
49 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy okien i drzwi PCV wraz z montażem Alina Bielewicz 2004-03-10
48 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na pokrycie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzążni Alina Bielewicz 2004-03-04
33 ogłoszenie o wyniku przetargu "zapytanie o cenę" na olej opałowy Alina Bielewicz 2004-01-16
34 ogłoszenie o wyniku przetargu "zapytanie o cenę" na olej napędowy Alina Bielewicz 2004-01-16
30 ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej „ Wierzbica Pańska – Błomino Gumowskie” / Alina Bielewicz 2003-11-14
29 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości w Kadłubowie, Nowych Kucicach, Sadkowie, Nowym Sarnowie i Starym Guminie Alina Bielewicz 2003-11-12
25 ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie przebudowy drogi gminnej „ Kucice - Chrościn”- Alina Bielewicz 2003-10-13
18 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi gminnej "Nowe Gumino – Sarnowo Góry" na 2 611,7 m.b. Alina Bielewicz 2003-08-27
16 ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie usług transportowych żwiru wraz z załadunkiem Alina Bielewicz 2003-08-18
14 ogłoszenie o wyniku przetargu dot. dostawy okien PCV z montażem Administrator 2003-07-25

[Liczba odsłon: 2174551]

przewiń do góry