Nr 0052/III/2006

                                                                                Dzierzążnia,dn.2006.12.20

                                                 Pan(i)     ......................................................

                                             zam. .............................................................. 

 Na podstawie art. 20 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.  Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337) zwołuję  III  Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dzierzążnia na rok 2007.
 4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.
 5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyłonienia kandydatury do składu  Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną planu pracy komisji na 2007 rok do zatwierdzenia przez Radę Gminy.
 8. Wolne wnioski i zapytania
 9. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Obrady III Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  28 grudnia 2006 roku o godzinie 9ºº  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

                                                          

                                                                                 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                     mgr  Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-22 08:57:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-22 08:57:06
 • Liczba odsłon: 750
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174489]

przewiń do góry