Podinspektor d/s ewidencji ludności, spraw obywatelskich i obronnych

mgr   Renata Bartold-Podgórska

POK. nr 26 tel. (0 23) 661 59 02

EWIDENCJA LUDNOŚCI

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE działają w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej, prawo o stowarzyszeniach oraz Statut Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Każda jednostka OSP posiada osobowość prawną jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie.

Koszty wyposażenia ,utrzymania ,wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej w myśl art.32 ust.2 i art. 29 ustawy o ochronie przeciwpożarowej - ponosi gmina.

Na terenie gminy działa 8 jednostek typu S w następujących miejscowościach:

 • OSP Dzierzążnia Prezes- Paweł Krokwa  KRS-0000026175

Naczelnik- Jan Kawecki

 • OSP Wierzbica Pańska Prezes- Urzykowski Zygmunt  KRS-0000071476

Naczelnik-Leszek Żuchniewicz

 • OSP Starczewo Wielkie Prezes- Smardzewski Ireneusz KRS-0000022782

Naczelnik-Bartold Krzysztof

 • OSP Nowe Sarnowo Prezes- Bogucki Józef  KRS-0000026187

Naczelnik- Bralski Jarosław

 • OSP Kucice Prezes- Ryszard Gołębiewski KRS- 0000023437

Naczelnik- Kępczyński Robert

 • OSP Podmarszczyn Prezes-Henryk Szymański KRS-0000021951

Naczelnik- Dymowski Zenon

 • OSP Nowe Gumino Prezes –Kolczyński Mariusz KRS-0000030503

Naczelnik- Obojski Włodzimierz

 • OSP Kadłubowo Prezes- Nowakowski Adam KRS-0000071380

Naczelnik- Kępczyński Wojciech

Jednostka OSP DZIERZĄŻNIA wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Jednostki OSP dysponują następującym sprzętem :

-9 SAMOCHODÓW: RENAULT D16 - 1, JELCZ - 2, Ford Transit - 2, STAR 200 - 1,     ŻUK – 3 /

-MOTOPOMPY/ w tym 3 motopompy Tohatsu/

-PIŁA DO CIĘCIA BETONU I STALI

-PIŁY DO CIĘCIA DREWNA

-podstawowy sprzęt niezbędny do akcji ratowniczo-gaśniczych

Przy trzech jednostkach OSP działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze tj.

- MDP Nowe Sarnowo

- MDP Kucice

-ŻDP Kadłubowo

Całokształtem działalności Ochotniczych Straży Pożarnych kieruje Zarząd Gminny ZOSP w Dzierzążni wybierany co 5 lat na Zjeździe Gminnym

 

Skład Zarządu Gminnego ZOSP na lata 2016-2021

Prezes – Witold Pająk - Wójt Gminy

V-ce Prezes – Adam Nowakowski

Komendant Gminny - Leszek Sybicki

Kapelan Gminny - ks Wiesław Malinowski

Sekretarz - Ewa Borzęcka

Skarbnik – Dariusz Aksamitowski

Czł.Prezydium - Ryszard Gołębiewski

 

Członkowie zarządu:

- Alfons Radomski

- Henryk Szymański

- Paweł Krokwa

- Jan Kawecki

- Zygmunt Urzykowski

- Leszek Żuchniewicz

- Jarosław Bralski

- Paweł Nowakowski

- Wojciech Kępczyński

- Krzysztof Bartold

- Mariusz Kolczyński

- Krzysztof Gajewski

 

Z ramienia Urzędu Gminy nadzór nad ochroną przeciwpożarową sprawuje Pani Renata Bartold -Podinsp. ewidencji ludności, spraw obywatelskich i obronnych  

Do zadań należy:

-współpraca z Komendą Powiatową PSP

-współpraca z nadrzędnym Związkiem ZOSP /tj. ZP ZOSP ,MZW ZOSP ,

- rozliczanie kierowców z kart drogowych samochodów i sprzętu pożarniczego,

- pomoc w prowadzeniu rachunkowości w poszczególnych jednostkach OSP

- pomoc w rozliczaniu deklaracji CIT przez OSP

- występowanie z wnioskami do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawach zmian składów osobowych zarządów OSP

- przygotowywanie dla Zarządu Gminnego ZOSP projektu budżetu

- organizacja Zawodów sportowo-pożarniczych

- popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej poprzez organizację Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i konkursów o tematyce pożarniczej

- przygotowywanie wniosków o dotację na zakup sprzętu ,umundurowania itp


 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-18 08:36:15
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-15 12:57:31
 • Liczba odsłon: 4123
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902151]

przewiń do góry