Dzierzążnia,dn.2008.12.17


                                                   Pan(i)     ......................................................

                                            zam. ..............................................................

 

 Na podstawie art. 20 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) zwołuję  XIX Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.

3.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

4.       Przedstawienie i omówienie projektu budżetu gminy na 2009 rok wraz z projektem Uchwały    Nr  107/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dzierzążnia na 2009 rok.

5.       Podjęcie Uchwały Nr 108/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

6.       Podjęcie Uchwały Nr  109/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli  w placówkach oświatowych,  dla których organem prowadzącym  jest Gmina Dzierzążnia

7.       Podjęcie Uchwały Nr  110/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

8.       Podjęcie Uchwały Nr  111/XIX/2008  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia

9.       Podjęcie Uchwały Nr  112/XIX/2008  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia

10.   Podjęcie Uchwały Nr  113/XIX/2008  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przystąpienia Gminy Dzierzążni do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER

11.   Podjęcie Uchwały Nr  114/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia w latach 2006-2013

12.   Przyjęcie plany pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

13.   Wolne wnioski i zapytania

14.   Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  29 grudnia  2008 roku  o godzinie 10ºº  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

                                                          

                                                                                 

                                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                          mgr  Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-19 09:18:49
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 09:18:49
  • Liczba odsłon: 705
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181276]

przewiń do góry