W referacie organizacyjnym i spraw obywatelskich prowadzone są następujące rejestry:

1. Książka kontroli

zawiera wpisy wszystkich przeprowadzonych w Urzędzie Gminy kontroli tj. data kontroli, cel i charakter kontroli, czas trwania czynności kontrolnej oraz określenie skontrolowanych działów pracy.

2. Rejestr skarg i wniosków

Rejestr obejmuje lata 1973-2004.

Zawiera  wpisy skarg i wniosków petentów ( imię i nazwisko petenta, adres zamieszkania),przedmiot skargi, skierowanie skargi do danego referatu, sposób załatwienia skargi oraz zawiera informację o udzieleniu odpowiedzi zainteresowanemu petentowi.

3. Rejestr Uchwał Rady Gminy w Dzierzążni

Dane w nim zawarte dotyczą rejestru poszczególnych uchwał Rady Gminy w Dzierzążni w latach 1999-2004 ( dane zawierają numer uchwały,  datę podjęcia, sprawę uchwały, termin  wykonania uchwały i sposób ogloszenia uchwały)

4. Rejestr zamówień publicznych

Zawiera wpisy dokonanych zamówień publicznych za dany rok dla Urzędu Gminy w Dzierzążni, tj. zamówień z wolnej ręki oraz wpisy wykonanych inwestycji ( termin, koszt, forma zamówienia).

5. Dziennik korespondencji

Zawiera datę wpływu dokumentów do Urzędu Gminy.

Każdy dokument ma nadany kolejny numer porządkowy,  wpisany jest nadawca, treść pisma oraz osoba, do której zostało skierowane w celu dalszej realizacji sprawy.

6. W Urzędzie Gminy prowadzone jest archiwum zakładowe, w którym przechowywane są  załatwione sprawy z poszczególnych referatów przekazane do archiwum zakładowego na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego.

7. Dziennik zmian  dotyczący BIP

Zawiera wpisy zmian donanych w Biuletynie Informacji Publicznej przez uprawnione osoby. Zmiany dotyczą menu podmiotowego, przedmiotowego oraz wprowadzane są ogłoszenia o przetargach przeprowadzonych w Urzędzie Gminy.

Dane w nim zawarte udostepniane są dla potrzeb zainteresowanych tj. osób odpowiedzialnych za merytoryczną część danych wprowadzonych do biuletynu (kierowników jednostek organiazacyjnych, Skarbnika i Sekretarza Gminy) oraz na prośbę organów nadrzędnych jednostki.

8. Rejestr delegacji służbowych

Zawiera wykaz wydanych delegacji służbowych pracownikom Urzędu Gminy, tj. data wydania delegacji, numer delegacji, osoba delegowana, stanowisko, miejsce wyjazdu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-07 11:25:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-07 15:45:06
  • Liczba odsłon: 993
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272403]

przewiń do góry