Dzierzążnia,dn.2006.04.12

                                                      Pan(i) ......................................................

                                        zam. .................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciąż z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych w pożarze we wsi Kiniki gm. Raciąż.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy
 10. na 2006 rok

 11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

Obrady XXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 26 kwietnia 2006 roku o godzinie 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-13 09:57:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-13 09:57:59
 • Liczba odsłon: 1077
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269965]

przewiń do góry