Dzierzążnia, dn.16 kwietnia 2009 r

Nr  0052/XXII/2009

 

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuje XXII Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie Uchwały Nr 127/XXII/2009 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia.
 6. Podjęcie Uchwały Nr 128/XXII/2009 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 7. Podjęcie Uchwały Nr 129/XXII/2009 zmieniająca Uchwałę Nr 126/XXI/2009 z dnia 30 marca 2009  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego na przebudowę drogi powiatowej.
 8. Podjęcie Uchwały Nr 130/XXII/2009 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.
 9. Podjęcie Uchwały Nr 131/XXII/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 10.  Podjęcie Uchwały  Nr 132/XXII/2009 w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Dzierzążnia na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 11.  Informacja Kierownika GOPS w Dzierzążni z działalności w roku 2008.
 12.  Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowego w Dzierzążni z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy w 2008 roku.
 13.  Informacja Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni z działalności w zakresie ochrony zdrowia w 2008 roku i o planach na  rok 2009.
 14.  Rozpatrzenie wniosku kierownika SG ZOZ o przekształceniu poprzez likwidację SG ZOZ w Dzierzążni.
 15.  Wolne wnioski i zapytania.
 16.  Zamknięcie XXII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Obrady XXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 24 kwietnia 2009 roku o godzinie 12 00   w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

 

 

  Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                  mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-19 09:35:56
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 09:35:56
 • Liczba odsłon: 740
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267104]

przewiń do góry