Nr 0052/II/2010                                                                              Dzierzążnia,dn.2010.12.09

                                                                  Pan(i)     ......................................................

                                                           zam. .............................................................. 

 

 Na podstawie art. 20 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 z późn.zm) zwołuję  II  Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad: 

 

1.       Otwarcie II Sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.

3.       Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego.

4.       Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

5.        Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

6.   Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

7.     Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety  dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

8.       Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.

9.   Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad przyznawania diet  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych – Sołtysów.

10.      Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

11.   Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Sadkowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego     

12.     Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

13.   Wolne wnioski i zapytania.

14.    Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  16 grudnia 2010 roku  o godzinie 12.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                   mgr Agnieszka  Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-20 09:45:26
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 09:45:26
  • Liczba odsłon: 870
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174504]

przewiń do góry