Dzierzążnia, 2010.08.17

Nr  0052/XXXVI/2010

 

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. .....................................................................

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  zwołuję  XXXVI  Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 185/XXXVI/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji   o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

6.      Podjęcie Uchwały Nr 186/XXXVI/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji   o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej      w Dzierzążni za I półrocze

7.Podjęcie Uchwały Nr 187/XXXVI/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji   o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za I półrocze

8.Podjęcie Uchwały Nr 188/XXXVI/2010 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego

9.Podjęcie Uchwały Nr 189/XXXVI/2010 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wilamowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

10.  Podjęcie Uchwały Nr 190/XXXVI/2010 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wilamowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

11.  Podjęcie Uchwały Nr 191/XXXVI/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

12.  Wolne wnioski i zapytania

13.  Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady XXXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   23 sierpnia  2010  roku   o godzinie  9.30   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 Przewodniczaca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-29 12:27:55
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-29 12:27:55
  • Liczba odsłon: 840
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278408]

przewiń do góry