Dzierzążnia, dnia   2012.10.18

 

 

Nr   ORG.0002.XVI.2012

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na   podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity   Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XVI Sesję   Rady   Gminy                               w   Dzierzążni   z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy

2.       Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy

3.       Interpelacje i zapytania

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.       Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

6.       Podjęcie Uchwały Nr 112/XVI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny udziału w nieruchomości

7.       Podjęcie Uchwały Nr 113/XVI/2012 w sprawie   podziału Gminy Dzierzążnia na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

8.       Podjęcie Uchwały Nr 114/XVI/2012 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej                            w miejscowości Wierzbica Pańska”

9.       Podjęcie uchwały Nr 115/XVI/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015

10.   Podjęcie Uchwały Nr 116/XVI/2012 w sprawie zmiany uchwały   budżetowej

11.   Podjęcie uchwały Nr 117/XVI/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

12.   Wolne wnioski i zapytania

13.   Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

           Obrady XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   25 października 2012 roku                        o godzinie   12 30   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-08 10:23:11
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-08 10:27:40
  • Liczba odsłon: 786
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181237]

przewiń do góry