Dzierzążnia, 2010.11.02

 

Nr  0052/XXXVIII/2010

 

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. .....................................................................

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  zwołuję  XXXVIII  Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Przedstawienie Uchwały  Nr 239/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2010 roku wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze  półrocze  2010 roku

6.      Podjęcie Uchwały Nr 196/XXXVIII/2010 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Podmarszczyn na lata 2010-2018”

7.      Podjęcie Uchwały Nr 197/XXXVIII/2010 w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i  remont  świetlicy wiejskiej w Podmarszczynie”  w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

8.Podjęcie Uchwały Nr 198/XXXVIII/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

9.Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w kadencji 2006-2010

10.  Przedłożenie informacji o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2009 rok złożonych przez radnych Gminy Dzierzążnia, Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych

11.  Wolne wnioski i zapytania

12.  Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   9 listopada  2010  roku o godzinie  9.00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-12 11:50:06
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-12 11:50:06
  • Liczba odsłon: 699
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181301]

przewiń do góry