Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych na stanowisku ewidencji ludności

1. Ewidencja wydanych kart drogowych na samochody i sprzęt przeciwpożarowy.

Dane zawarte dotycza spraw p/pożarowych i służą do użytku wewnętrznego.

2. Rejestr Ochotniczych Straży Pożarnych

Dane zawarte dotyczą jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Dzierzążnia (tj. Nr KRS, skład Zarządu OSP, REGON, NIP). Słuzy potrzebom Urzędu Gminy i OSP.

3. Ewidencja zdarzeń  meldunkowych mieszkańców Gminy Dzierzążnia

Ewidencja ta wynika z akt stanu cywilnego i zgłoszeń meldunkowych. Dane zawarte dotyczą: ilości urodzeń. małżeństw, zgonów, zameldowania na pobyt stały, na pobyt czasowy, wymeldowania z pobytu stałego i z pobytu czasowego.

Wszystkie te dane służą do użytku wewnętrznego.

4. Rejestr wyborców Gminy Dzierzążnia

Prowadzony jest w formie kartotecznej i informatycznej. Udostępniany jest osobom fizycznym na ich pisemny wniosek.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-07 15:37:24
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-04 10:15:41
  • Liczba odsłon: 934
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276904]

przewiń do góry