Dzierzążnia, 2011.06.14

Nr  ORG.0002.VII.2011

 

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

       Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  zwołuję  VII Sesję  Rady  Gminy w  Dzierzążni   z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy,
 2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy
 3. Interpelacje i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 51/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni
 6. Podjęcie Uchwały Nr 52/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia
 7. Podjęcie Uchwały Nr 53/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dzierzążnia pomieszczeń obiektu Rewiru Dzielnicowych w Dzierzążni
 8. Podjęcie Uchwały Nr 54/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Dzierzążnia
 9. Podjęcie Uchwały Nr 55/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi 
 10. Podjęcie Uchwały Nr 56/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 11. Podjęcie Uchwały Nr 57/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dzierzążnia
 12. Podjęcie Uchwały Nr 58/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014
 13. Podjęcie Uchwały Nr 59/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 14. Wolne wnioski i zapytania,
 15. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

      Obrady VII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  21 czerwca  2011 roku  o godzinie   10 00   w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-21 09:49:49
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-21 09:49:49
 • Liczba odsłon: 850
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276958]

przewiń do góry