Dzierzążnia, dnia   2013.09.11

 

Nr   ORG.0002.XXIII.2013

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na   podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594.) zwołuję XXIII Sesję   Rady   Gminy w   Dzierzążni   z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy,

2.       Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy,

3.       Interpelacje i zapytania,

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,

5.       Podjęcie Uchwały Nr 159/XXIII/2013   w sprawie   przyjęcia „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Dzierzążnia na lata   2013 – 2018

6.       Podjęcie Uchwały Nr 160/XXIII/2013 w sprawie wyrażenia woli pomocy finansowej Gminie Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” planowanego do realizacji   w ramach   Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w partnerstwie z Gminą Baboszewo.

7.       Podjęcie Uchwały Nr 161/XXIII/2013   w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Dzierzążnia na rok 2014 na realizację zadania inwestycyjnego pn.:„Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach Gminy Dzierzążnia poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” współfinansowanego ze środków budżetu Państwa w ramach   Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w partnerstwie z Gminą Baboszewo.

8.       Podjęcie Uchwały Nr 162/XXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie   umowy na wynajem lokalu użytkowego

9.       Podjęcie Uchwały Nr 163/XXIII/2013   w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

10.   Podjęcie Uchwały Nr 164/XXIII/2013   w sprawie zmiany w   „Planie Odnowy Miejscowości Dzierzążnia   na lata 2012 -2020”

11.   Podjęcie Uchwały Nr 165/XXIII/2013   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

12.   Podjęcie Uchwały Nr 166/XXIII/2013   w sprawie zmiany uchwały budżetowej

13.   Wolne wnioski i zapytania

14.   Zamknięcie obrad XXIII   Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

          Obrady XXIII   Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   17 września   2013 roku   o godzinie   13 00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

                                            Przewodnicząca Rady Gminy

                                     mgr Agnieszka Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-24 09:28:21
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-24 09:29:47
  • Liczba odsłon: 768
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276929]

przewiń do góry