Dzierzążnia, dnia 2016.07.21

 

Nr   ORG.0002.XVII.2016

 

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

 

 

Na   podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016, poz. 446 ) zwołuję XVII Sesję Rady   Gminy w Dzierzążni   z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy

2.       Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy

3.       Interpelacje i zapytania

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.       Podjęcie   Uchwały Nr 113/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia

6.       Podjęcie   Uchwały Nr 114/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie terminu, częstotliwości   i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7.       Podjęcie   Uchwały Nr 115/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzążnia, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania   odpadów   komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia   usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8.       Podjęcie   Uchwały Nr 116/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

9.       Podjęcie   Uchwały Nr 117/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

10.   Podjęcie   Uchwały Nr 118/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

11.   Wolne wnioski i zapytania

12.   Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

         Obrady XVII   Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   26 lipca   2016 roku   o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.     

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-22 09:14:09
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-22 09:14:43
  • Liczba odsłon: 774
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278379]

przewiń do góry