Dzierzążnia,dn.2002.12. l O

Nr 0052/11/2002

wszyscy radni

tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, póz.1591 z 2001 roku) zwołuję II Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia cen skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego.

6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zarejestrowanych na terenie Gminy w Dzierzążni.

8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podatku od posiadania psów.

9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

10.Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

11 .Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

12.Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

13. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.

14. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych -Sołtysów.

15. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17.Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.

Obrady II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 19 grudnia 2002 roku o godzinie l O00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-23 13:22:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-23 13:22:01
  • Liczba odsłon: 1029
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269855]

przewiń do góry