Dzierzążnia, 2011.09.20

Nr  ORG.0002.IX.2011

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

       Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  zwołuję  IX Sesję  Rady  Gminy w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie IX Sesji Rady Gminy,

2.    Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy

3.    Interpelacje i zapytania

4.    Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.    Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia  za I półrocze 2011 roku.

6.    Podjęcie Uchwały Nr 67/IX/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dzierzążnia pomieszczeń obiektu Rewiru Dzielnicowych   w Dzierzążni.

7.    Podjęcie Uchwały Nr 68/IX/2011 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie wyboru ławnika 

8.    Podjęcie Uchwały Nr 69/IX/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 30365W w miejscowości Nowe Kucice – Korytowo w km 0+000 – 2+179,74” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój,

9.    Podjęcie Uchwały Nr 70/IX/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014

10. Podjęcie Uchwały Nr 71/IX/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

11. Wolne wnioski i zapytania,

12. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

      Obrady IX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  27 września  2011 roku  o godzinie 13 30   w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-21 14:17:53
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-21 14:17:53
  • Liczba odsłon: 798
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272423]

przewiń do góry