Nr ORG 0002.V.2011                                                                                  Dzierzążnia,dn.2011.03.07

                                                                        Pan(i)      ......................................................

                                                                 zam. .............................................................. 

 

  Na podstawie art. 20 ust 2   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm) zwołuję V Sesję Rady Gminy   w Dzierzążni   z następującym porządkiem obrad: 

 

1.      Otwarcie V Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Podjęcie Uchwały Nr 36/V/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nadania   Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej   w Dzierzążni

5.      Podjęcie Uchwały Nr 37/V/2011   Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie   sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia                        w drodze przetargu

6.      Podjęcie Uchwały Nr 38/V/2011   Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie   przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych, w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 300308 W,   300313 W   w miejscowości Wierzbica Szlachecka”

7.      Wolne wnioski i zapytania.

8.        Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   15 marca 2011 roku o godzinie 13.00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   w Dzierzążni.

 

                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                               mgr Agnieszka Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-16 11:44:59
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-16 11:45:26
  • Liczba odsłon: 755
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276877]

przewiń do góry