O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Dzierzążnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022”.

Termin konsultacji ustala się od 21 stycznia 2022 i trwają do 27 stycznia 2022 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Dzierzążnia.

 

Uwagi i opinie do projektu programu należy zgłaszać wypełniając formularz konsultacji i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2022 r w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • drogą elektroniczną na adres mail:  sekretarz@dzierzaznia.pl
  • pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w godzinach pracy urzędu (pon.- pt. 8:00 – 16:00).

Zapraszam wszystkie uprawnione podmioty do współpracy, a w szczególności do udziału w konsultacjach.

 

                                         WÓJT

                               /-/ Adam Sobiecki

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-21 15:33:27
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-21 15:36:33
  • Liczba odsłon: 536
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174413]

przewiń do góry