PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH  


 Podstawa prawna:

 - art. 1a - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz 70, 1313,2291)

 - Uchwała Nr 361/XLIX/2023 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

- Uchwała Nr 204/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

  

Wymagane dokumenty:

W terminie 14 dni od okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy złożyć informację IN-1 o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami.

Można również załączyć następujące dokumenty:

- akt notarialny

- umowę dzierżawy

- pisemne uzasadnienie (w przypadku korekty informacji)

 

Miejsce złożenia: Urząd  Gminy w Dzierzążni pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu (pon.- pt. 8.00 - 16.00).

 
Termin i sposób załatwienia sprawy: Nie później niż w terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w terminie 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierzążnia.

  

Uwagi:

 1. Wysokość podatku od nieruchomości jest ustalana przez organ podatkowy w drodze decyzji.
 2. Terminy płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych określa art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek płatny jest w 4 ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.  W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 3.  wpłaty można dokonywać u sołtysa, na konto Urzędu Gminy Dzierzążnia w banku:  Bank Spółdzielczy w Płońsku o/Dzierzążnia na indywidualny numer rachunku bankowego
 4.  Obowiązek składania informacji IN dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Jednostka odpowiedzialna: Referat finansowy Urzędu Gminy w Dzierzążni, pok. 13,  parter, tel. 023 661 59 02  wew. 41

 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH


 

Podstawa prawna:

 - art. 1a - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70, 1313, 2291)

Uchwała Nr 361/XLIX/2023 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

- Uchwała Nr 204/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

Wymagane dokumenty:

Do 31 stycznia każdego roku podatkowego należy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości od osób prawnych na formularzu DN-1 wraz z załącznikami a w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia. Można również załączyć następujące dokumenty:

- akt notarialny

- umowę dzierżawy

- pisemne uzasadnienie (w przypadku korekty deklaracji).


Miejsce złożenia: Urząd  Gminy w Dzierzążni pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu (pon.- pt. 8.00 - 16.00).

 
Termin i sposób załatwienia sprawy: Nie później niż w terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w terminie 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierzążnia.

 

Uwagi:

1.      Wysokość podatku od nieruchomości dla osób prawnych jest określana przez podatnika w deklaracji.

2.       Terminy płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych określa art. 6 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek płatny jest – bez wezwania – w 12 ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca, z wyjątkiem stycznia (styczeń do 31.01) W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

3.      Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Dzierzążnia w banku:  Bank Spółdzielczy w Płońsku oddział w Dzierzążni na indywidualny numer rachunku bankowego

4.      Obowiązek składania Deklaracji DN-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Jednostka odpowiedzialna: Referat finansowy Urzędu Gminy w Dzierzążni, pok. 13,  parter, tel. 023 661 59 02  wew. 41

 

 

Jak prawidłowo wypełnić informację INRL-1  rysunek.docx

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-12-29 11:05:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-29 11:12:22
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-12-29 11:12:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-29 11:12:22
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-29 10:25:55
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-29 11:12:22
 • Liczba odsłon: 1522
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174462]

przewiń do góry