Dzierzążnia,dn.2005.12.16

Pan(i) ......................................................

zam. .................................................

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2006 rok.
 5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzierzążni.
 8. Przedłożenie informacji w zakresie usług stomatologicznych na terenie gminy Dzierzążnia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2005 i na 2006 rok.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy.

Obrady XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 28 grudnia 2005 roku o godzinie 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-19 15:15:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-19 15:15:33
 • Liczba odsłon: 1089
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276967]

przewiń do góry