Nr 0052/XII/2008

Dzierzążnia,dn.2008.02.22

                                                       Pan(i)     ......................................................

                                              zam. ..............................................................

 

 Na podstawie art. 20 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) zwołuję  XII  Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Podjęcie Uchwały Nr 70/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.
 5. Podjęcie Uchwały Nr 71/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przekazania przez Gminę Dzierzążnia do realizacji przez Gminę Płońsk zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej
 6. Podjęcie Uchwały Nr 72/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2008 rok
 7. Podjęcie Uchwały Nr 73/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego i określenia warunków odpłatności za udzieloną pomoc  w formie posiłku
 8. Podjęcie Uchwały Nr 74/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Dzierzążnia
 9. Przedstawienie informacji przez Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni dotyczącej zabezpieczenia realizacji zadań z zakresu sprawowania opieki zdrowotnej nad mieszkańcami Gminy Dzierzążnia.
 10. Wolne wnioski i zapytania
 11. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady XII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  06 marca  2008 roku  o godzinie 13ºº  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

                                                                                                                                            

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                   mgr  Agnieszka Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-06 11:12:49
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-06 11:12:49
 • Liczba odsłon: 708
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181251]

przewiń do góry