Dzierzążnia, dnia  2012.06.05

 

 

Nr  ORG.0002.XIV.2012

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XIV Sesję  Rady  Gminy w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 102/XIV/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok

6.      Podjęcie Uchwały Nr 103/XIV/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

7.      Podjęcie Uchwały Nr 104/XIV/2012 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Gumowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

8.      Podjęcie Uchwały Nr 105/XIV/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015

9.      Podjęcie Uchwały Nr 106/XIV/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

10.  Wolne wnioski i zapytania,

11.  Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

         Obrady XIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  12 czerwca  2012 roku   o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.


Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Mirosław OpolskiInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-03 11:09:20
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 11:09:20
  • Liczba odsłon: 560
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897860]

przewiń do góry