Dzierzążnia, dnia 2014.10.21

Nr  ORG.0002.XXXII.2014

Pan(i) ....................................................................

 

 

zam. ..................................................................

 

Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594.) zwołuję  XXXII Sesję  Rady  Gminy w  Dzierzążni           z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności kadencji Rady Gminy 2010-2014

5.      Podjęcie Uchwały Nr 227/XXXII/2014 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Płońsk w zakresie realizacji zadania dotyczącego dróg publicznych

6.      Podjęcie Uchwały Nr 228/XXXII/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2014-2020

7.      Podjęcie Uchwały Nr 229/XXXII/2014 w sprawie wyrażenia zgody  na ustanowienie  na rzecz właścicieli nieruchomości  służebności gruntowej polegającej na prawie  przejścia i przejazdu przez  działkę  18/4  zabudowaną położoną  we wsi Kucice

8.      Podjęcie Uchwały Nr 230/XXXII/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

9.      Podjęcie Uchwały Nr 231/XXXII/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

10.  Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia w roku szkolnym 2013/2014

11.  Przedstawienie informacji Przewodniczącej Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Dzierzążnia za 2013 rok

12.  Przedstawienie informacji Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych  Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążnia  za 2013 rok

13.  Wolne wnioski i zapytania

14.  Zamknięcie obrad XXXII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady XXXII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  28 października 2014 roku  o godzinie  1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.


Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-12 11:52:58
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-12 11:52:58
  • Liczba odsłon: 989
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278359]

przewiń do góry