Nr 0052/II/2006

                                                                                  Dzierzążnia,dn.2006.12.05

                                               Pan(i)     ......................................................

                                       zam. .............................................................. 

 Na podstawie art. 20 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.  Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337) zwołuję  II  Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego.
 4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.
 5.  Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podatku od posiadania psów.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. 8.      Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety  dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 9. 9.      Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.
 10. 10.   Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad przyznawania diet  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych – Sołtysów.
 11. 11.  Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia czynności z zakresu  prawa pracy wobec Wójta Gminy.
 12. 12.  Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
 13. 13.  Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zarządzenia wyborów  do jednostek pomocniczych Gminy.
 14. 14.  Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Kierownika  SG ZOZ w Dzierzążni.
 15. 15.  Wolne wnioski i zapytania.
 16. 16.  Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  14 grudnia 2006 roku o godzinie 13ºº  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

                                                                                                                                               

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                  mgr  Agnieszka Harazińska 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-05 11:59:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-05 11:59:07
 • Liczba odsłon: 983
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269818]

przewiń do góry