ERO 6220.3.1.2018                                                                                            Dzierzążnia, dnia 11.06.2018r.

 

Zawiadomienie

 

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Na podstawie art. 61§4 KPA (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U.2017. 1405 tj. z późn. zm.) informuję, że na wniosek: Energy Solar 5 Sp. z o. o. ul. Warecka 11A,  00-034 Warszawa, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Informuję, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzążni, pokój nr 36, od poniedziałku do piątku  w godzinach od  8ºº do 16ºº.

Wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach  został publicznie dostępny w wykazie danych. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania umieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz na stronie BIP Urzędu .

                                                                                                          Z up. WÓJTA


                                                                                                 mgr inż. Adam Sobiecki

                                                                                                        Sekretarz Gminy

 

Otrzymują:

1.       Strony postępowania wg. załącznika nr  1

2.       a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Imbir Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-11 15:06:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-11 15:06:24
  • Liczba odsłon: 1049
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267036]

przewiń do góry