Dzierzążnia, dnia 2015.08.24

Nr  ORG.0002.VIII.2015

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594 z późn.zm ) zwołuję VIII Sesję  Rady  Gminy   w  Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy,

2.       Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy,

3.       Interpelacje i zapytania,

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.       Podjęcie Uchwały Nr 49/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania  zespołu do wyboru ławników,

6.      Podjęcie Uchwały Nr 50/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach do ławników,

7.      Podjęcie Uchwały Nr 51/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,

8.      Podjęcie Uchwały Nr 52/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,

9.      Podjęcie Uchwały Nr 53/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Gminą Raciąż w realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości porządku w gminach,

10.  Podjęcie Uchwały Nr 54/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Gminą Baboszewo w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznych,

11.   Podjęcie Uchwały Nr 55/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pod nazwą ,,Zakup bojowego samochodu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzążni”,

12.  Podjęcie Uchwały Nr 56/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół oraz granic ich obwodów,

13.  Podjęcie Uchwały Nr 57/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia,

14.   Podjęcie Uchwały Nr 58/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

15.   Wolne wnioski i zapytania

16.   Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

      Obrady VIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 28  sierpnia   2015 rokuo godzinie  1330   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-04 14:16:35
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-04 14:16:35
  • Liczba odsłon: 777
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272341]

przewiń do góry